TAGS

การเดินทาง

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (XRL)

ข้อมูลสำคัญๆ ที่เหล่านักเดินทางชาวไทยควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงกว่างโจว-เซินเจิ้น-ฮ่องกง (XRL) ทั้งในเรื่องของเส้นทางและระยะเวลาการเดินทาง ค่าโดยสาร การแบ่งเขตบังคับใช้กฎหมาย วีซ่า การติดต่อสถานกงสุลไทยในกรณีฉุกเฉิน รวมไปถึงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของฮ่องกง

15,777 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน