TAGS

การนำเข้าและส่งออกกีวี

“กีวี” แท้จริงแล้วมีต้นกำเนิดจากนิวซีแลนด์หรือจีน?

กีวี ผลไม้สีเขียวรสเปรี้ยวที่ถูกใจใครหลายๆคน หากถามว่ากีวีมีที่มาจากที่ใด เชื่อว่าเก้าในสิบคนต้องพูดว่ากีวีมีต้นกำเนิดมาจากประเทศนิวซีแลนด์  ดินแดนที่มีชื่อเสียงจากธรรมชาติที่สวยงาม ทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์และบ้านเกิดของนกขนาดเล็กอย่างนกกีวี ทว่าแท้จริงแล้ว ผลกีวีหาได้มีความเกี่ยวข้องกับนกกีวี อีกทั้งต้นกีวีเองก็หาใช่พืชพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์

2,630 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน