World Chilli Alliance มอบรางวัลและฉายา “เมืองแห่งพริกของโลก” ให้กับเมืองจุนอี้ มณฑลกุ้ยโจว

2 Sep 2019

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2562 ได้มีการจัดงาน Guizhou Zunyi International Chili Expo ครั้งที่ 4 ซึ่งภายในงาน World Chilli Alliance ได้มอบรางวัลและฉายา “เมืองแห่งพริกของโลก” ให้กับเมืองจุนอี้

เมืองจุนอี้เป็นแหล่งผลิตพริกที่สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว มีพื้นที่เพาะปลูกพริกมากกว่า 2 ล้านหมู่ (ประมาณ 833,333 ล้านไร่) กลายเป็นเมืองที่ปลูกพริกมากที่สุดของจีน มีพันธุ์พริกคุณภาพดีในท้องถิ่นกว่า 50 ชนิด และให้ผลผลิตต่อหน่วยสูง มีสหกรณ์พริก 125 แห่ง ทำให้สมาชิกเกือบ 700,000 คนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีบริษัทผลิตและแปรรูปพริกมากกว่า 40 ราย ขนาดการแปรรูปต่อปีสูงเป็นอันดับ 1 ของจีน บริษัทแปรรูปพริกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เช่น เหล่ากานมา (老干妈) กุ้ยซานหง (贵三红) และเหมียวกูเหนี่ยง (苗姑娘) พริกของเมืองจุนอี้ส่งออกไปจำหน่ายกว่า 80 ประเทศ จุนอี้มีการจัดงาน Chili Expo เป็นประจำทุกปีและกลายเป็นนิทรรศการพริกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นอกจากนี้ ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของพริกอีกหลายด้าน เช่น ตลาดการค้าพริกที่ใหญ่ที่สุดของจีน พื้นที่ผลิตพริกคุณภาพสูงของจีน และศูนย์ทดสอบคุณภาพพริกของจีน

พริกจึงกลายเป็นอุตสาหกรรมด้านการเกษตรที่สำคัญของมณฑลกุ้ยโจว และเป็นสินค้าเกษตร 1 ใน 12 ชนิด ที่ได้รับการส่งเสริมของมณฑล (ที่เหลืออีก 11 ชนิด ได้แก่ ชา เห็ด ชื่อหลี (roxburgh rose) สมุนไพรสือหู  Camellia ไผ่ สมุนไพรจีน ผลไม้ พืชผัก ประมง และการเลี้ยงสัตว์) ทั้งนี้ ภายในปี 2564 พื้นที่เพาะปลูกพริกของมณฑลกุ้ยโจวจะมีมากกว่า 5 ล้านหมู่ (ประมาณ 2.1 ล้านไร่) ผลผลิต 6.5 ล้านตัน และมูลค่าการซื้อขายพริกจะมีมากกว่า 80,000 ล้านหยวน

http://www.gz.xinhuanet.com/2019-08/19/c_1124891820.htm

กุ้ยโจว เกษตร พริก

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน