UNWTO ชี้ ยอดใช้จ่ายนักท่องเที่ยวจีนช่วยขับเคลื่อนอนาคตตลาดท่องเที่ยวโลก ‘โต’

20 Oct 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) คาดการณ์ว่า ปีนี้ (ปี 57) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกจะสามารถรักษาระดับการขยายตัวได้ที่ร้อยละ 4 -4.5

เมืองกุ้ยหลินของกว่างซีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน The 8th UNWTO/PATA Forum on Tourism Trends and outlook (第八届联合国世界旅游组织/亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛) ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.57 ที่ผ่านมา มีผู้แทนจาก 20 กว่าประเทศทั่วโลกเข้าร่วม

ในที่ประชุมฯ UNWTO ได้เปิดเผยรายงานแนวโน้มการท่องเที่ยวโลกฉบับใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่า ในอีก 6 ปีข้างหน้า (ปี ค.ศ.2020) นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะมีจำนวนมากถึง 1.4 พันล้านคน และ พุ่ง แตะระดับ 1.8 พันล้านคนในปี ค.ศ.2030 ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวที่เลือกเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Countries) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57

รายงานฯ ระบุว่า ยอดนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่จะขยายตัวร้อยละ 4.4 (คิดเป็น 2 เท่าของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว) และตัวเลขการขยายตัวจะแซงหน้ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ค.ศ.2020 (ปี ค.ศ.1980 นักท่องเที่ยวกว่าร้อยละ 70 เลือกกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในต่างประเทศ)

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะสามารถรักษาระดับการเติบโตได้อย่างดี คาดหมายว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจะขยายตัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.9 ต่อปี โดยในปี ค.ศ.2030 จะมีจำนวน 535 ล้านคน

ปี 56 ยอดนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกมีจำนวน 1,087 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 50 ล้านคนจากปี 55) ขยายตัวร้อยละ 5 และมียอดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก 1.159 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 55 ยอดการใช้จ่ายอยู่ที่ 1.078 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปต่างประเทศมากที่สุด 4 อันดับแรก ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา เยอมนี และรัสเซีย

ด้านสถานการณ์การท่องเที่ยวจีน ประเทศจีนได้ก้าวขึ้นเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลกตั้งแต่ปี 56 ประเทศจีนเป็น 1 ใน 4 จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุดอันดับ 4 ของโลก

ปี 56 มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศ 98 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 9 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก) และมียอดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวทั่วโลกสูงถึง 1.29 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็นร้อยละ 11.1 ของยอดใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก)

UNWTO คาดการณ์ว่า หลายปีนับจากนี้ ประเทศจีนจะยังคงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศขนาดใหญ่ของโลก โดยปีนี้ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปต่างประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 16

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน