Silicon Valley อ่าวเป่ยปู้ใกล้เป็นจริง แผนแม่บทการพัฒนาผ่านการอนุมัติแล้ว

3 Jan 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: กลุ่มผู้เชี่ยวชาญของกว่างซีอนุมัติแผนพัฒนาเพื่อก่อตั้งฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศเป๋ยไห่ ปี 55- 68” (北海电子信息产业基地建设规划) แล้ว พร้อมเดินหน้าโครงการในทันที

แผนพัฒนาดังกล่าวมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ โดยได้วางแนวทาง เป้าหมายและภารกิจการทำงานพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศของเมืองเป๋ยไห่ ซึ่งครองสัดส่วนกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์กว่างซี  

เป้าหมายในแผนการดังกล่าวได้กำหนดให้รายได้จากการขายสินค้าไอทีอิเล็กทรอนิกส์ในปี 58 จะต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านหยวน และเมื่อสิ้นสุดแผนในปี 68 รายได้ดังกล่าวจะต้องสูงทะลุ 180,000 ล้านหยวน

เมืองเป๋ยไห่ได้รับอนุมัติจากทางการให้ก่อตั้งฐานอุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของกว่างซีในเดือน มี.ค.49 นับแต่นั้นมา เทศบาลเมืองเป๋ยไห่จึงได้ให้ความสำคัญและหันมามุ่งเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมตั้งเป้าหมายให้เป็น Silicon Valley แห่งอ่าวเป่ยปู้

เดือน ม.ค.ปี 53 ทางการเป๋ยไห่ได้อนุมัติแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์ก้าวกระโดด 3 ปี บุกเบิกให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักสำคัญของเมือง

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์เมืองเป๋ยไห่ได้พัฒนาจนประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของขนาด ระดับผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยมูลค่าการผลิตของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจาก 2,560 ล้านหยวนในปี 49 เป็น 26,030 ล้านหยวนในปี 54 และคาดว่ามูลค่าการผลิตในปี 55 จะสูงทะลุ 50,000 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 65.56

อนึ่ง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่อนุมัติแผนดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานรัฐบาลเขตฯ หน่วยงานอุตสาหกรรมและสารสนเทศ สำนักงานบริหารเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นต้น

โดยทำหน้าที่พิจารณาอนุมัติหลักการ แนวทาง เป้าหมายและภารกิจของการผลักดันอุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมศึกษาความเป็นไปได้ของแผนพัฒนา ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาดังกล่าวให้สมบูรณ์

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอาจริง!! เมืองเป๋ยไห่เร่งโครงการนิคมอุตสาหกรรม High-end Storage ปูทางสู่การเป็น Silicon Valley แห่งอ่าวเป่ยปู้ (10 ตุลาคม 2555)

ธุรกิจไต้หวันยึดเมืองเป๋ยไห่ ตั้งฐานซิลิคอนวัลเล่ย์บุกอาเซียน (15 สิงหาคม 2555)

ซิลิคอนวัลเล่ย์แห่งอ่าวเป่ยปู้เมืองเป๋ยไห่ของกว่างซี ดึงดูดใจนักลงทุนเกาหลีใต้ (17 กรกฎาคม 2555)

เมืองเป๋ยไห่ของกว่างซีตั้งเป้า 5 ปี ปั้น 3 อุตสาหกรรมแสนล้านหยวน (14 มิถุนายน 2555)

ซิลิคอน วัลเล่ย์ อ่าวเป่ยปู้ความฝันที่ใกล้จะเป็นจริงของเมืองเป๋ยไห่แห่งกว่างซี (31 พฤษภาคม 2554)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน