Q3/56 ภาคส่งออกกว่างซี “ร้อนแรง” ต่อเนื่อง ภาคนำเข้าส่งสัญญาณฟื้นตัว

16 Oct 2013

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : ช่วง 9 เดือนแรก ปี 56 ภาคการส่งออกของกว่างซียังขยายตัวได้ดี ขณะที่ภาคนำเข้าปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย

ช่วง 3 ไตรมาสแรก กว่างซีมียอดการค้าระหว่างประเทศทั้งสิ้น 22,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 18.8 (YoY)

จำนวนข้างต้น แบ่งเป็นยอดส่งออก 12,860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 38.7 (สูงกว่าอัตราขยายตัวเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 31 จุด) และยอดนำเข้ามีมูลค่า 10,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 0.4 (ช่วง 8 เดือนแรกสถานการณ์ซบเซาต่อเนื่อง)

กว่างซียังคงเป็นฝ่ายได้ดุลการค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง คิดเป็นมูลค่า 2,780 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เหตุผลประการสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนภาคการส่งออกของกว่างซีสวนกระแสเศรษฐกิจของทั้งประเทศ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการขยายตัวของ การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in Border Area)

จากข้อมูลพบว่า ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ ยอดการค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดนเท่ากับ 7,530 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 80.4 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 58.55 ของการค้าทั้งหมด)

ส่วนยอดการค้าทั่วไป (การค้าสากล) มีมูลค่า 10,920 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.6

ข้อสังเกต คือ สถานการณ์ภาคการนำเข้าเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว หลังจากตกอยู่ในภาวะซบเซานับตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีที่ผ่านมา โดยยอดนำเข้าเฉพาะเดือนสิงหาคม มีมูลค่า 1,260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 7.4 (รักษาระดับการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน) เพิ่มขึ้นจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 4.5

สถานการณ์การค้าต่างประเทศของเมืองต่าง ๆ 8 เมืองของกว่างซี (จากทั้งหมด 14 เมือง) โดยมีเมืองฉงจั่ว (เมืองชายแดนติดเวียดนาม) นำเป็นอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้าทั้งสิ้น 6,790 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 92.5

เมืองในกรอบเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ 4 เมือง (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) มียอดการค้าทั้งหมด 10,370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 1.1 ครองสัดส่วนร้อยละ 45.2 ของยอดการค้าต่างประเทศทั้งหมด

สินค้าส่งออกหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่

1. เครื่องใช้ไฟฟ้ามีมูลค่า 5,150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 35.3 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.1 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด

2. เครื่องผ้าเครื่องนุ่มห่มมีมูลค่า 3,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 1.4 เท่า

3. สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงมีมูลค่า 1,390 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 31.2

4. สินค้าเกษตรมีมูลค่า 1,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.3

และ 5. ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเส้นด้ายมีมูลค่า 520 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 41.9

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน