“First Store Economy (首店经济)” ช่วยสร้างการบริโภครูปแบบใหม่ของเมืองจางโจว

25 Mar 2024

ตามข้อมูลสถิติในปี 2566 เมืองเซี่ยเหมิน นครฝูโจว เมืองเฉวียนโจว และเมืองจางโจว ถือเป็นเมืองที่มีความโดดเด่นเรื่องการดึงดูดการลงทุน “First Store (首店)[1]” ของมณฑลฝูเจี้ยน โดยในปี 2566 เมืองจางโจวมีการเปิดธุรกิจประเภท First Store รวมทั้งหมด 56 ราย ส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ร้อยละ 63 และแบรนด์สินค้าปลีกร้อยละ 21 ของจำนวนร้าน First Store ที่ลงทุนในเมืองจางโจวทั้งหมด เช่น ร้าน Sungiven Foods ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อเดือนกันยายน 2566 จนปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครสมาชิกกว่า 5 พันราย ร้าน Zhongrunhualian ซึ่งเปิดให้บริการได้ 4 เดือน สร้างรายได้รวม 10 ล้านหยวน หรือร้านหม้อไฟ Zhuguangyu Hotpot ซึ่งในช่วงวันตรุษจีนที่ผ่านมาได้สร้างสถิติคนรอต่อคิวยาวถึง 11 ชั่วโมง ช่วยสร้างรูปแบบการบริโภครูปแบบใหม่แก่ผู้บริโภคในเมืองจางโจว อีกทั้งช่วยยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองได้อีกด้วย

   ในปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเมืองจางโจวรวม 7.4 สิบล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า สูงเป็นอันดับ 2 ของมณฑล สร้างรายได้สุทธิส่วนบุคคลรวม 3.8 หมื่นหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า และสร้างมูลค่าการค้าสินค้าอุปโภคและบริโภคของเมืองจางโจวรวม 2 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ เมืองจางโจวยังมองหาการสร้างช่องทางการบริโภคในรูปแบบใหม่ โดยเน้นไปที่ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภควัยรุ่นเป็นหลัก โดยส่งเสริมให้ร้านค้าเปลี่ยนเป็นรูปแบบ Experience Store ซึ่งเน้นการสร้างประสบการณ์การใช้งานหรือการให้ลูกค้าได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ ผนวกกับการนำจุดเด่นทางวัฒนธรรมหรือกีฬามาเสริมการบริการ และการสนับสนุนให้ร้าน First Store มีการพัฒนารูปแบบธุรกิจให้น่าสนใจและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยดูดการลงทุน รวมถึงกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของเมืองจางโจว

แหล่งอ้างอิง https://fjrb.fjdaily.com/pc/con/202403/12/content_349031.html


[1] First Store : สาขาของธุรกิจรายใหญ่ซึ่งมีการเปิดบริหารใหม่ในพื้นที่ หรือร้านใหม่ที่ถูกพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่มาจากร้านดั้งเดิม เช่น Flagship store , Concept Store, Experience Store

Xiamen_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน