Emerging industry ในหูหนาน ครองสัดส่วนร้อยละ 11.4 ของ GDP และจะเร่งพัฒนาตามนโยบาย “Made in China 2025” ของจีน

10 Apr 2015

คณะทำงาน Emerging industry มณฑลหูหนาน สนง. สถิติมณฑลหูหนาน และ สนง. คณะกรรมการเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมณฑลหูหนาน ได้แถลงการดำเนินงานพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรม Emerging industry มณฑลหูหนานประจำปี 2558 ดังนี้

– ปัจจุบัน มณฑลหูหนานมีบริษัท Emerging industry 3,097 บริษัท

– Emerging industry 7 ประเภทของหูหนาน (การผลิตอุปกรณ์ทันสมัย วัสดุใหม่ อุปกรณ์เพื่อประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีวภาพ พลังงานใหม่ และ อุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์) มีมูลค่าคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.4 ของมูลค่า GDP มณฑล

– Emerging industry ของหูหนานส่วนใหญ่ผลิตใน 4 เมืองสำคัญ ได้แก่ เมืองฉางซา จูโจว เซียงถาน และหวยฮั่ว ซึ่งมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 85 ของ Emerging industry มณฑล

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมการผลิตของหูหนานได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว นอกจากอุตสาหกรรมเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์คมนาคมระบบรางที่อยู่แถวหน้าระดับโลกแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานใหม่ เครื่องจักรกล CNCระดับไฮเอนท์ อุปกรณ์การบิน และโลหะ ต่างได้รับการพัฒนาให้มีความโดดเด่น ขานรับกับนโยบาย “Made in China 2025” ของรัฐบาลจีนที่มุ่งเป้ายกระดับภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของภาคการผลิตและผลักดันการสร้างนวัตกรรมของจีน โดยเน้นไปที่ 10 อุตสาหกรรม ได้แก่

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– เครื่องจักรกล CNCระดับไฮเอนท์และหุ่นยนต์

– อุปกรณ์การบินและอวกาศ

– อุปกรณ์ด้านวิศกรรมทางทะเลและเรือที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง

– อุปกรณ์คมนาคมระบบรางที่ทันสมัย

– รถยนต์พลังงานใหม่และประหยัดพลังงาน

– อุปกรณ์ไฟฟ้า

– วัสดุใหม่

– ชีวเวชภัณฑ์ (Bio-Phamaceutical) และเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพสูง

– เครื่องจักรทางการเกษตร

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://www.hunan.gov.cn/hnjj/jjyw/jjdt/201503/t20150312_1219761.html วันที่ 12 มี.ค. 2558

เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลหูหนานhttp://www.hnst.gov.cn/kjdt/hnkjkx/201503/t20150315_336897.htm วันที่ 15 มี.ค. 2558

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน