China-ASEAN Expo พ.ย. นี้ ที่นครหนานหนิง ลุ้นจัดผสมแบบออนไลน์ + ออฟไลน์

25 Aug 2020

ไฮไลท์

  • เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงยังคงยืนยันความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 17 ที่นครหนานหนิง แม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเลื่อนกำหนดการจากเดิม ในเดือนกันยายน และคาดว่าจะจัดได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยอาจจัดผสมแบบออนไลน์ร่วมกับออฟไลน์
  • งาน CAEXPO ครั้งที่ 17 มี สปป.ลาว เป็นประเทศเกียรติยศ (Country of Honor) และมีประเทศปากีสถานเป็นประเทศรับเชิญพิเศษ (Special Partner Country) สถานที่จัดงานมีพื้นที่ 1.34 แสนตารางเมตร แบ่งเป็นโซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาเซียน โซนนิทรรศการความร่วมมือด้านการลงทุน โซนนิทรรศการการค้าบริการ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และโซนนิทรรศการเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีนกับอาเซียน (City of Charm)
  • สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ทำให้มีข้อจำกัดและความไม่แน่นอนของการจัดงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมงาน CAEXPO ครั้งที่ 17 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตาม โดยสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านศูนย์ BIC หรือติดตามรายละเอียดเงื่อนไข/ข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-507 8381

 

ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงยังคงยืนยันความพร้อมการจัดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ China-ASEAN Expo (CAEXPO) ครั้งที่ 17 โดยเลื่อนกำหนดการจากเดิมในเดือนกันยายน และคาดว่าจะจัดได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยอาจจะจัดในรูปแบบผสมควบคู่กัน แบบออนไลน์+ออฟไลน์

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (China-ASEAN Expo Secretariat) ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน CAEXPO และงานประชุมสุดยอดการค้าและการลงทุนจีน-อาเซียน (China-ASEAN Business and Investment Summit – CABIS) โดยได้หารือเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาด ความปลอดภัยด้านสาธารณสุข การประชาสัมพันธ์ การเชิญและการต้อนรับผู้นำและแขกผู้มีเกียรติ งานสัมมนา/ประชุมเวทีย่อย และการดึงดูดการลงทุน

จุดเริ่มต้นของงาน CAEXPO เกิดขึ้นเมื่อครั้งการประชุมสุดยอดผู้นำจีน-อาเซียน ครั้งที่ 7 ในเดือนตุลาคม 2546 โดยเป็นข้อริเริ่มของนายเวิน เจียเป่า (Wen Jiabao/温家宝) นายกรัฐมนตรีจีนในสมัยนั้น เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน

รัฐบาลจีนตั้งความหวังไว้สูงกับการใช้งาน CAEXPO ในการเป็นเครื่องมือหลักเพื่อขับเคลื่อนให้นครหนานหนิงและเขตฯ กว่างซีจ้วงมีระดับการพัฒนาที่ทัดเทียมกับพื้นที่อื่น ๆ โดยชูจุดแข็งให้กว่างซีเป็น “ประตูสู่อาเซียน” (Gateway to ASEAN) ของจีน โดย “นครหนานหนิง” ในฐานะเมืองเอกของเขตฯ กว่างซีจ้วง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานถาวร

สำหรับการจัดงานในปีนี้มีความพิเศษไม่น้อย นอกจากสถานการณ์ความไม่ปกติจากโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานแบบผสมระหว่างออนไลน์+ออฟไลน์แล้ว ปี 2563 ยังเป็นปีครบรอบ 10 ปีของการจัดตั้งเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (China-ASEAN FTA) ครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-เมียนมา และครบรอบ 45 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย และจีน-ฟิลิปปินส์

งาน CAEXPO ครั้งที่ 17 มี สปป.ลาว เป็นประเทศเกียรติยศ (Country of Honor) และมีประเทศปากีสถานเป็นประเทศรับเชิญพิเศษ (Special Partner Country) สถานที่จัดงานมีพื้นที่ 1.34 แสนตารางเมตร แบ่งเป็นโซนการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอาเซียน โซนนิทรรศการความร่วมมือด้านการลงทุน โซนนิทรรศการการค้าบริการ โซนนิทรรศการเทคโนโลยีสมัยใหม่ และโซนนิทรรศการเมืองแห่งมนต์เสน่ห์ของจีนกับอาเซียน (City of Charm)

นอกจากนี้ ปีนี้ยังจัดโซนนิทรรศใหม่ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เช่น โซนนิทรรศการด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามแดน (Cross-Border e-Commerce) โซนนิทรรศการความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) และโซนนิทรรศการความร่วมมือเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (Greater Bay Area-GBA)

รัฐบาลกลางยังคงให้การสนับสนุนการจัดงาน CAEXPO นอกจากงานดังกล่าวจะเป็นเวทีส่งเสริมความใกล้ชิดด้านการค้าและการลงทุนแล้ว ยังมีนัยสำคัญด้านการเมืองและความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับอาเซียนอีกด้วย ปีนี้ อาเซียนได้แซงหน้าสหภาพยุโรป ก้าวขึ้นเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งของจีน สถานการณ์การค้าและการลงทุนระหว่างสองฝ่ายยังรักษาระดับ การเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างสองฝ่ายอย่างชัดเจน

เป็นที่ทราบกันดีว่า การออกบูธในงานแสดงสินค้าในต่างประเทศเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าและบริการไปประชาสัมพันธ์หรือทดลองตลาด รวมทั้งเป็นจุดนัดพบในการเจรจาการค้าหรือหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคต แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปีนี้ ทำให้มีข้อจำกัดและความไม่แน่นอนของการจัดงาน ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมตัวและไม่พลาดโอกาสครั้งสำคัญในการเข้าร่วมงาน CAEXPO ครั้งที่ 17 ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตาม

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน (BIC) หรือติดตามรายละเอียดเงื่อนไข/ข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02-507 8381

 

จัดทำโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง
ที่มา เว็บไซต์
www.gx.xinhuanet.com (广西新华网) วันที่ 20 สิงหาคม 2563
เว็บไซต์ www.sohu.com (
搜狐网) วันที่ 19 สิงหาคม 2563 และเว็บไซต์ www.caexpo.org
ภาพประกอบ http://rollnews.tuxi.com.cn

งานแสดงสินค้าจีน-อาเซียนCAEXPOChina-ASEAN Expo

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน