CAEXPO พร้อมเป็นกลไกกรุยทางสู่ “กรอบความร่วมมือ 10+6”

25 Mar 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : งานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน (CAEXPO) ปีนี้ให้ความสำคัญกับการผลักดัน ความตกลง RCEP” และ เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21

งานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียน เป็นงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ประจำปีของนครหนานหนิง เขตฯ กว่างซีจ้วง ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2557

ไฮไลท์อีกประการ คือ การส่งเสริม เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 เน้นผลักดันความเชื่อมโยง (Connectivity) ครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้าน อาทิ การค้าสินค้า การลงทุน การเงิน ความมั่นคง มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ตามรายงาน ฝ่ายผู้จัดได้ยกระดับให้ฟอร์รั่ม โครงข่ายความร่วมมือเมืองท่าของจีน-อาเซียน (Forum on the China-ASEAN Harbor City Cooperation Network, 中国东盟港口城市合作网络论坛) เป็นหนึ่งในฟอร์รั่มหลักของ CAEXPO ปีนี้

ภายในฟอร์รั่มฯ จะจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนในประเด็นความร่วมมือระหว่างเมืองท่า ความเชื่อมโยงทางทะเล เศรษฐกิจทะเลมหาสมุทร (Marine Economy) และการท่องเที่ยวทางทะเล

นอกจากนี้ ยังมีฟอร์รั่มย่อยอีกหลายด้าน เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนา เส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเกษตร และเหมืองแร่

การต่อยอดความร่วมมือกับ ประเทศนอกกลุ่มเศรษฐกิจ เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของงานในปีนี้

งาน CAEXPO ครั้งที่ 11 ถูกกำหนดให้เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) ภายใต้กรอบความร่วมมือ 10+6 (อาเซียน + จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย)

อนึ่ง ฝ่ายผู้จัดได้เชิญให้ประเทศ ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศนอกกลุ่มสมาชิก 10+1 เข้ามาเป็นแขกพิเศษเป็นครั้งแรก ซึ่งได้รับการยืนยันเข้าร่วมจากฝ่ายรัฐบาลออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ตามรายงาน ทางการออสเตรเลียได้เตรียมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และชี้โอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ อาทิ การค้า การลงทุน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัฒนธรม การท่องเที่ยว และการศึกษา

 

คำอธิบายเพิ่มเติม

[*]  RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) เป็นความตกลงเขตการค้าเสรีใหม่ ครอบคลุมประชากรจำนวนกว่า 3,000 ล้านคน มูลค่าทางเศรษฐกิจเกือบ 20 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

กรอบ RCEP เป็นการรวมเอาความตกลงเขตการค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่ 5 ฉบับ (คือ FTA อาเซียนกับจีน กับเกาหลีใต้ กับญี่ปุ่น กับอินเดีย และกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์) ให้กลายเป็นฉบับเดียว ซึ่งได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงฯ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20-24 มกราคม ที่ผ่านมา ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงฯ ครั้งที่ 4 และการประชุมกลุ่มย่อยสาขาต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 4 เมษายน 2557 ณ นครหนานหนิง

 

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประกาศ!!! CAEXPO ครั้งที่ 11 กำหนดจัด 19-22 กันยายน 2557 (07 มี.ค. 2557)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน