4 ข้อเด่น 4 ข้อด้อยของอุตสาหกรรมยาในกุ้ยโจว

26 Feb 2015

อุตสาหกรรมยาของมณฑลกุ้ยโจวแบ่งเป็น 7 หมวดใหญ่ ได้แก่ ยาจีนสำเร็จรูป ยาสมุนไพรจีนที่เป็นชิ้น/แผ่น สารสกัดและส่วนผสมของยา ผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ อุปกรณ์การแพทย์ บรรจุภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สุขอนามัย และอุตสาหกรรมเพาะปลูกสมุนไพรจีน ปัจจุบัน มณฑลกุ้ยโจวมีโรงงานยา 254 บริษัท บริษัทยาที่มีชื่อเสียง อาทิ Guizhou Yi Bai Pharmaceutical Co., Ltd. (贵州益佰), Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. (贵州百灵), Guizhou Xin Bang Pharmaceutical Co., Ltd. (贵州信邦制药) , Guizhou Han Fang Pharmaceutical Co., Ltd. (贵州汉方制药), Guizhou Shenqi Pharmaceutical Co., Ltd. (贵州神奇药业) , Guizhou Tong Ji Tang Pharmaceutical Co., Ltd. (贵州同济堂) โดยอุตสาหกรรมยาในกุ้ยโจวมีจุดเด่นจุดด้อย ดังนี้

จุดเด่น

1. มีสมุนไพรทางยาที่ดี กุ้ยโจวเป็น 1 ใน 4 แหล่งผลิตสมุนไพรจีนที่ใหญ่ที่สุดในจีน มีสมุนไพรจีนที่หลากหลายถึง 4,802 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของชนิดของสมุนไพรจีน มากเป็นอันดับ 2 รองจากยูนนาน มีพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพรจีน 4.58 ล้านหมู่ (1.9 ล้านไร่) มากเป็นอันดับ 3 ของจีน

2. มีความโดดเด่นด้านยาพื้นเมือง มีบริษัทที่ได้รับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสมุนไพรพื้นเมือง 154 ราย

3. มียาหลากหลายชนิด ปัจจุบัน ยาที่ผลิตได้รับการอนุมัติ 2,317 ชนิด และมีชนิดยาที่มียอดจำหน่ายเกินกว่าร้อยล้านจำนวน 36 ชนิด

4. มีการพัฒนาอุตสาหกรรมยาอย่างรวดเร็ว ปี 2556 อุตสาหกรรมยามีมูลการผลิตรวม 29,461 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 และภายในปี 2560 มณฑลกุ้ยโจวมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมยาให้มีมูลค่าการผลิตรวมสูงถึง 80,000 ล้านหยวน

ข้อด้อย

1. บริษัทยาขนาดใหญ่ยังไม่แข็งแกร่ง และบริษัทยาขนาดเล็กก็ยังอ่อนแอ โดยบริษัทยาที่มีมูลค่าการผลิตกว่าร้อยล้านหยวนมี 45 ราย และบริษัทที่มีมูลค่าการผลิตกว่าพันล้านหยวนมี 5 ราย ร้อยละ 32 ของบริษัทยามีทรัพย์สินน้อยกว่า 5 ล้านหยวน และร้อยละ 20 ของบริษัทประสบภาวะขาดทุน

2. การพัฒนาด้านสารเคมีของยาหรือ ผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์ยังล้าหลังอย่างมาก

3. ขาดเทคโนโลยีที่สำคัญและความสามารถด้านนวัตกรรมยังไม่เพียงพอ ยี่ห้อยาที่สร้างชื่อเสียงยังมีน้อย

4. ระบบการจัดการยังไม่ทันสมัย

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://news.gog.cn/system/2015/02/16/014120636.shtml

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน