ได้ฤกษ์สร้าง “ศูนย์ค้าส่งผลไม้” ใหญ่สุดในนครหนานหนิง

3 Jul 2015

สำนักข่าวซินหัวเขตฯ กว่างซีจ้วง : นครหนานหนิงวางแผนสร้าง "ศูนย์ค้าส่งสินค้าเกษตร" แห่งใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความทันสมัยที่สุดของเมือง โดยคาดหมายว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นศูนย์กระจายพืชผักผลไม้ที่สำคัญของมณฑลและพื้นที่มณฑลข้างเคียง

โครงการก่อสร้าง "ศูนย์ค้าส่งสินค้าเกษตร" แห่งใหม่ของนครหนานหนิง แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 เฟส โดยเฟสแรก ประกอบด้วยโซนซื้อขายพืชผักผลไม้ โซนซื้อขายน้ำมันและอาหารแห้ง และโซนเก็บรักษาพืชผักผลไม้ (โกดังเย็น) จะเริ่มดำเนินการได้ภายในเดือนกันยายน 2558 และคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2559

และเฟสสอง ประกอบด้วยโซนซื้อขายและแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โซนโกดังและโลจิสติกส์ โซนที่อยู่อาศัย และโซนพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อน

ทำเลที่ตั้งของศูนย์ค้าส่งสินค้าเกษตรดังกล่าวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของนครหนานหนิง ห่างจากสถานีรถไฟหนานหนิงตะวันออก (Nanning Dong Raiway Station, 火车东站) ราว 2 กิโลเมตร

เป้าหมายของโครงการถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทน "ตลาดอู๋หลี่ถิง" (Wuliting Fruits & Vegetable Wholesale Market, 五里亭果蔬批发市场) ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งสินค้าเกษตรเก่าแก่ที่มีขนาดเล็กและมีสภาพทรุดโทรม และเป็นสถานที่จัด "งานนิทรรศการด้านการเกษตร" (1 ใน 3 นิทรรศการหลักของงานมหกรรมแสดงสินค้าจีน-อาเซียน หรือ CAEXPO)

คาดหมายว่า ในปี 2559 ศูนย์ค้าส่งสินค้าเกษตรแห่งนี้จะเป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการด้านการเกษตรที่สำคัญอื่นๆ อาทิ งานนิทรรศการเกษตรนานาชาติ (China International Agricultural Expo, 中国国际农业博览会) และงานแสดงสินค้าเกษตรจีน (China Agricultural Products Trade Fair, 中国农产品交易会)

นัยสำคัญของโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างบทบาทของ "นครหนานหนิง" กับการเป็น "สวนหลังบ้าน" ของกว่างซี มณฑลข้างเคียง รวมถึงอาเซียน และการเป็น "ตลาดนัด" (ศูนย์กระจายสินค้า) สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์พลอยได้ทางการเกษตรระหว่างจีนกับอาเซียน

นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนที่จะพัฒนาฟังก์ชั่นการเป็น "ฮับ" กระจายสินค้าเชื่อมโยงจีนกับอาเซียน โดยอาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งใกล้สถานีรถไฟ โดยจะสร้างโกดังสินค้า โกดังเย็น ลานขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ และสถานีรถไฟเพื่อการขนถ่ายสินค้าไปยังทั่วประเทศจีนอีกด้วย

ศูนย์ค้าส่งสินค้าเกษตรจะเป็น "ฐานสาธิตระบบการตรวจสอบย้อนหลัง" (Traceability System) โดยนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อติดตามเส้นทางการผลิต การจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร และการค้นหาปลายทางของสินค้าในกรณีที่พบปัญหาด้านคุณภาพ เพื่อสร้างมาตรฐานและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การที่เขตฯ กว่างซีจ้วงเป็นมณฑลเกษตร และได้รับการกำหนดยุทธศาสตร์เป็น "ประตูสู่อาเซียน" ด้วยทำเลที่ตั้งใกล้กัน ส่งผลให้เกิดกระแส "ความเป็นอาเซียน" ทั่วมณฑล

ตลาดค้าปลีกค้าส่งถือเป็นหนึ่งในผลึกผลจากนโยบายข้างต้น โดยเฉพาะตลาดสินค้าเกษตร (ตลาดผลไม้จากอาเซียน) ปัจจุบัน ในหลายๆ เมืองของกว่างซีมีการสร้างตลาดค้าปลีกค้าส่งในลักษณะดังกล่าวจำนวนมาก แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็คือ "ตลาดไห่จี๋ซิง" (Guangxi Hyperion International Agricultural Logistic Center, 广西海吉星农产品国际物流中心) ในนครหนานหนิง

ลิงค์ที่น่าสนใจ

เมืองชินโจวของกว่างซีลุยโปรเจกต์ ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรจับตลาดอาเซียน

สักวันฝัน (เป็นประตูสู่อาเซียน) นั้นจะเป็นจริง! กว่างซีเตรียมผุดตลาดการค้าสินค้าเกษตรจีน-อาเซียนอีกแห่งที่ชินโจว

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน