ในการเข้าร่วมงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในจีน ผู้ประกอบการที่นำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าประเภทสปา เครื่องหอมและสมุนไพรจำเป็นจะต้องมีเอกสารการรับรองสินค้าอะไรบ้าง

17 Apr 2014

สินค้ากลุ่มสปาและเครื่องหอมถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสินค้าประเภทเครื่อง สำอาง ดังนั้นการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทดังกล่าวมีอัตราการภาษีนำเข้าสูง ในการเข้าร่วมงานมหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าในจีน ผู้ประกอบการที่นำเข้าหรือจำหน่ายสินค้าประเภทสปา เครื่องหอมและสมุนไพรจำเป็นจะต้องมีเอกสารการรับรองสินค้าดังต่อไปนี้

1 ใบสำแดงภาษีนำเข้า

2 ใบแสดงการตรวจสอบคุณภาพสินค้า โดยสำนักงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคแห่งชาติ (AQSIQ) ตามระเบียบข้อบังคับฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2555 โดยได้ระบุเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องสำอางว่า

  • การ ตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางจีนกำหนด นอกเหนือจากได้มีการลงนามตกลงกันระหว่างประเทศในการใช้มาตรฐานการตรวจสอบ คุณภาพตามที่ได้ตกลงกันไว้
  • ผู้นำเข้าต้องจัดเตรียมเอกสารสำคัญอาทิ หนังสือรับรองความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์,ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์,เอกสาร รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  • หาก ประเทศจีนยังไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าดังกล่าว(ซึ่งผู้ประกอบ การไทยที่ส่งออกผลิตภัณฑ์สปา สมุนไพรไทยควรทราบ) ผู้นำเข้าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารรับรอง/ประเมินความเสี่ยงของ ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานประเมินความเสี่ยงในด้านที่เกี่ยวข้องและเอกสารการ รับรองแหล่งกำเนิดสินค้า,ใบอนุญาตการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าดังกล่าวใน ประเทศ
  • เมื่อสินค้าผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพและกักกันโรคแล้ว จะได้รับในรับรองคุณภาพของสินค้า (入境货物检验检疫证明) พร้อมสำหรับการดำเนินการพิธีทางศุลกากรต่อไป

3 สินค้าเครื่องสำอาง ครีมบำรุงผิว ผลิตภัณฑ์สปา ยา น้ำมันเหลือง และอาหารเสริมยังต้องมีใบรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหารและยา(อย.) ที่ออกโดยกระทรวงสาธารณสุขจีน(SFDA) ตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วย (กฎระเบียบการนำเข้ายา) มีสาระสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยควรทราบได้แก่

  • กระบวนการนำเข้ายาจำเป็นที่จะต้องผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองการ จดทะเบียนนำเข้ายา(进口药品注册证)จากกรมตรวจสอบอาหารและยาของจีนก่อน จึงจะสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียบและดำเนินกระบวนการนำเข้าได้
  • ยาประเภทยาชาและที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทจำเป็นที่จะต้องได้รับใบการอนุมัติให้นำเข้าได้ (进口准许证)จากกรมตรวจสอบอาหารและยาของจีนก่อน
  • เอกสาร ทางพิธีศุลกากร โดยยื่นต่อสำนักงานศุลกากรในเขตพื้นที่ โดยสำนักงานศุลกากรจะใช้เอกสารที่ออกโดยกรมตรวจสอบอาหารและยาของจีนประกอบ การพิจารณาออกใบศุลกากร(进口药品通关单)เพื่อนำไปออกสินค้า

ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน