ใครทิ้ง อู๋โจวเก็บ! ธุรกิจขยะรีไซเคิล ดันยอดการค้าต่างประเทศของเมือง ขยายตัวเป็นอันดับ 2 ของกว่างซี

4 Feb 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: โอกาสใหม่ของธุรกิจ อู๋โจวนำเข้าทรัพยากรรีไซเคิลดันยอดค้าต่างประเทศของเมืองขยายตัวเป็นอันดับ 2 ของกว่างซี ธุรกิจไทยควรจับตาใกล้ชิด หากมีโอกาสแบ่งเค้ก

ปี 2555 อู๋โจวมียอดการค้าต่างประเทศ 1,191 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.1 ขยายตัวมากเป็นอันดับ 2 ของกว่างซี

ในจำนวนนี้ เป็นการส่งออกมูลค่า 422 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.3 และการนำเข้ามูลค่า 769 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 184

สถานการณ์การส่งออกของเมืองอู๋โจวติดลบเกือบทั้งปี 55 โดยลดลงมากที่สุดในเดือน ก.ค.ซึ่งลดลงกว่าร้อยละ 40.85  แต่กลับมาทำผลงานดีขึ้นในเดือน ธ.ค.โดยขยายตัวเพิ่มร้อยละ 30.3

สถานการณ์ส่งออกที่ติดลบ ทำให้ทางการจีน ทั้งระดับรัฐบาลกลาง รัฐบาลมณฑลและเทศบาลเมือง ต้องช่วยกันออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการค้าต่างประเทศ อาทิ การยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในกระบวนการส่งออก การให้คำแนะนำเชิงนโยบายแก่ผู้ประกอบการ และการให้เงินอุดหนุนผู้ส่งออก รวม 19.52 ล้านหยวน

เขตนิคมอุตสาหกรรมแปรรูปทรัพยากรหมุนเวียน (ขยะรีไซเคิล) ของเมืองอู๋โจว มีส่วนสำคัญที่ทำให้เมืองอู๋โจวมียอดนำเข้าเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัจจุบัน อุตสาหกรรมดังกล่าวได้กลายเป็นพลังสำคัญที่ขับเคลื่อนการนำเข้าของเมือง

แนวทางการทำงานในปีนี้ ทางการอู๋โจวจะเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยี ตราสินค้า คุณภาพและบริการเพื่อเพิ่มจุดแข็งการส่งออก

ขณะเดียวกัน ก็เตรียมให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผลักดันธุรกิจเปิดตลาดใหม่ พร้อมวางแผนพัฒนาเป็นฐานสาธิตการค้าต่างประเทศระดับมืออาชีพ ผลักดันการแปรรูปสินค้า เช่น สน โป๊ยกั๊ก ไททาเนียมไดออกไซด์ เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและความสามารถในการแข่งขัน

เมืองอู๋โจวตั้งอยู่ภาคตะวันออกของเขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นหนึ่งในเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของกว่างซี และยังถูกประกาศให้เป็นเขตรองรับการย้ายฐานการผลิตจากมณฑลทางภาคตะวันออก      ปัจจุบัน เมืองอู๋โจวกำลังเร่งผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลทรัพยากร โดยเฉพาะการรีไซเคิลขยะอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์ โดยก่อตั้งเขตนิคมแปรรูปทรัพยากรหมุนเวียนนำเข้าขึ้น เพื่อนำเข้าสินค้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลก แล้วนำมาแปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

BIC เห็นว่า แนวโน้มการพัฒนาธุรกิจสีเขียวกำลังกลายเป็นกระแสการทำธุรกิจหลักในจีน การผลักดันอุตสาหกรรมรีไซเคิลทรัพยากรของอู๋โจวจนสามารถดันยอดการค้าต่างประเทศของเมือง ขยายตัวเป็นอันดับ 2 ของกว่างซี แสดงให้เห็นศักยภาพของเมืองอู๋โจวในอนาคตที่ผู้ประกอบการไทยควรติดตาม

ผู้ประกอบการที่สนใจควรเตรียมความพร้อมของธุรกิจในที่ตั้ง พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด หากตลาดมีความต้องการทรัพยากรรีไซเคิลมากขึ้น ก็จะกลายเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยช่วงชิงส่วนแบ่งต่อไป

นอกจากนี้ เมืองอู๋โจวได้รับการขนานนามให้เป็นเมืองอัญมณีของจีน อุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอัญมณีของเมืองมีมูลค่ากว่า 2,500 ล้านหยวน BIC เคยได้รับรายงานว่า มีผู้ประกอบการอัญมณีจากประเทศไทยมาลงทุนตั้งฐานผลิตและแปรรูปอัญมณีสังเคราะห์ส่งออกที่เมืองดังกล่าวด้วย

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน