โอกาสของผู้ส่งออกวัตถุดิบจากไทย กว่างซีประกาศแผนส่งเสริมการนำเข้าสร้างสมดุลภาคการค้าต่างประเทศ

18 Jun 2013

หนังสือพิมพ์ Southland Morning : ทางการกว่างซีกำหนดเป้าหมายว่า ในแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) จะส่งเสริมภาคการนำเข้าให้มีอัตราขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 25 เปอร์เซนต์

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ประกาศข้อคิดเห็นว่าด้วยการส่งเสริมการนำเข้าเพื่อพัฒนาสมดุลภาคการค้าต่างประเทศ เนื่องจากตลอดหลายปีมานี้ การค้าต่างประเทศของกว่างซีขาดความสมดุลจากการที่ภาคส่งออกครองสัดส่วนในการค้าต่างประเทศค่อนข้างสูง (โดยเฉพาะการค้ากับอาเซียน)

สำหรับภาคอุตสาหกรรม ข้อคิดเห็นดังกล่าวถือเป็นมาตราการหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ เนื่องจากความต้องการบริโภคทรัพยากร(ธรรมชาติ)ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมลง

ในข้อคิดเห็นฯ มีจุดเน้นหลัก ดังนี้

หนึ่ง ขยายการนำเข้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนประกอบอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการในระบบอุตสาหกรรม 14+10[*] ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมประเภทส่งเสริมของกว่างซี

สอง ขยายการนำเข้าสินค้าเชิงทรัพยากร (สินค้าเทกอง) อาทิ สินแร่ต่างๆ น้ำมันดิบ ถ่านหิน และถั่วเหลือง (BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน สินค้าข้างต้นเป็นกลุ่มสินค้านำเข้าหลักของกว่างซีอยู่แล้ว)

สาม เน้นพัฒนาธุรกิจการแปรรูปวัตถุดิบ ธุรกิจการแปรรูปวัตถุดิบนำเข้า การแปรรูปวัตถุดิบตามคำสั่งซื้อ (OEM) และธุรกิจประกอบชิ้นส่วน เพื่อกระตุ้นการนำเข้าวัตถุดิบ ส่วนประกอบอะไหล่ และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป

สี่ กระตุ้นการนำเข้าสินค้าระดับ Hi-end อันจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการบริโภคภายใน (เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เพื่อความบันเทิง) สินค้านำเข้าที่มีศักยภาพขับเคลื่อนการบริโภค

ห้า ขยายกลุ่มสินค้านำเข้าใหม่ๆ อาทิ สินค้าเชิงทรัพยากรหมุนเวียน รถยนต์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เพื่อให้สอดรับกับแผนงานข้างต้น กว่างซีได้วางแผนสร้างตลาดศูนย์กลางสินค้านำเข้าในหัวเมืองต่างๆ ซึ่งจะช่วยเสริมบทบาทการเป็นหัวเมืองกระจายสินค้าของเมืองอีกด้วย โดยเฉพาะในหัวเมืองชายทะเล และหัวเมืองชายแดน เช่น เมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 防城港市) เมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) และเมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市)

ตลาดกลางสินค้านำเข้าจะเป็นตลาดเฉพาะสินค้า เช่น ตลาดถ่านหิน ตลาดรถยนต์ ตลาดสินค้า Hi-end ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลาดผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตลาดผลไม้ ตลาดผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง และตลาดยาสมุนไพรจีน เป็นต้น

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบอุตสาหกรรม 14+10[*] เป็นสาขาอุตสาหกรรมที่ทางการกว่างซีเห็นว่า มีศักยภาพภาพ เนื่องจากจะช่วยทำให้กว่างซีมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่องโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น พื้นฐานอุตสาหกรรม ความได้เปรียบเชิงทรัพยากร นโยบายพิเศษของรัฐบาลกลางที่ให้กับภาคตะวันตกของจีน และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยตัวอุตสาหกรรมเอง

ภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ อุตสาหกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก คือ อุตสาหกรรม (ดั้งเดิม) 14 สาขา และประเภทที่สอง คือ อุตสาหกรรมเกิดใหม่ 10 สาขา

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์…

ถอด รหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 1/4) (02 พ.ย. 2555)

ถอด รหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 2/4) (09 พ.ย. 2555)

ถอด รหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 3/4) (20 พ.ย. 2555)

ถอด รหัส(ไม่ลับ) “14+10” ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมของกว่างซี กว่างซีพร้อมแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ พร้อมหรือยัง? (ตอน 4/4) (27 พ.ย. 2555)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน