โปร่งใส ไร้กังวล!!! ธุรกิจ(ไทย)เช็คสถานะและเครดิตของบริษัทกว่างซี(จีน)ง่ายแค่ปลายนิ้วสัมผัส

17 Jul 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมและการค้าเขตฯกว่างซีจ้วง (Administion for Industry and Commerce of Guangxi, 广西工商行政管理) เปิดใช้ระบบเปิดเผยข้อมูลและเครดิตผู้ประกอบการวิสาหกิจของกว่างซี เพื่อพัฒนาบรรยากาศการค้าการลงทุนและป้องกันปัญหาฉ้อโกง

รู้จักกับ ระบบเปิดเผยข้อมูลและเครดิตบริษัทกว่างซี

ระบบดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับ เครดิตบูโร เป็นระบบรวมศูนย์ข้อมูลและเครดิตของวิสาหกิจในกว่างซีแบบเปิดสู่สาธารณะ

ระบบดังกล่าวเริ่มทดลองเปิดให้บริการเมื่อ 1 มีนาคม 2557 โดยผู้ใช้งานทั่วไป (บริษัท/บุคคล) สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.gxqyxygs.gov.cn/ (ภาษาจีน)

ตามรายงาน ข้อมูล ณ มิ.ย. 57 ที่ผ่านมา มียอดผู้ใช้บริการรวมมากกว่า 1.1 ล้านครั้ง และมียอดการเข้าชมหน้าเว็บไซต์มากกว่า 3.5 ล้านครั้ง

วัตถุประสงค์หลักของการสร้างระบบเปิดดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานภาครัฐในการสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลและความน่าเชื่อถือของวิสาหกิจในกว่างซีได้อย่างสะดวดรวดเร็ว และถูกต้องแม่นยำ

ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะบริษัท (ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท) รายงานประจำปี (งบปี) รวมถึงข้อมูลด้านคุณสมบัติรับรองต่าง ๆ ของบริษัท (Enterprise Qualification)

ฟังก์ชั่นภายในระบบดังกล่าวมีระบบงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (คล้ายงานบริการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น จดทะเบียนบริษัท เปลี่ยนชื่อบริษัท ฯลฯ) ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเครดิต (แชร์ข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ) ระบบใบอนุญาตประกอบกิจการแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Business License (สำหรับใช้ทำธุรกรรมต่าง ๆ เสมือนใบอนุญาตในรูปแบบกระดาษ) ระบบตรวจสอบและจัดกลุ่มข้อมูล รวมถึงระบบข้อมูลเครดิตแบบเปิด (มีข้อมูลกว่า 200 รายการจากหน่วยงานภาครัฐทุกระดับชั้นกว่า 50 หน่วยงาน)

ความน่าสนใจของระบบดังกล่าว คือ

หนึ่ง สืบค้นข้อมูล กล่าวคือ นอกจากจะสามารถสืบค้นข้อมูลบริษัทในส่วนที่สำนักงานบริหารอุตสาหกรรมฯ เก็บบันทึกแล้ว (เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลลงบันทึกต่าง ๆ และข้อมูลประวัติคดี) ยังสามารถสืบค้นข้อมูลเปิดอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

สอง รายงานประจำปีและอื่น ๆ กล่าวคือ ตาม ระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทบริษัทสามารถอัพโหลดข้อมูลรายงานประจำปี (Annual Report) ข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาตและใบรับรองของบริษัท รวมถึงข้อมูลเครดิตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อความจริงและความชอบด้วยกฎหมาย (คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ในวันที่ 1 ส.ค.57 นี้)

สาม การบริหารจัดการและการแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เช่น การแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีดำ (Black List) หรือบริษัทมีประวัติเข้าข่ายกระทำความผิดโดยหน่วยงานด้านยุติธรรม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยเตือนให้หน่วยงานอื่นเกิดความระวังและดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

สี่ การใช้ประโยชน์จากใบอนุญาตประกอบกิจการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Business License) กล่าวคือ บริษัทสามารถเปิดเผยใบอนุญาตประกอบกิจการแบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ รวมทั้งสามารถนำใช้อนุญาตดังกล่าวไปใช้เพื่อประกอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งใบอนุญาตนี้มีผลในทางกฎหมายเสมือนใบอนุญาตฯ ในรูปแบบกระดาษ อีกทั้ง ฟังก์ชั่นดังกล่าวยังจะช่วยให้การทำงานของสำนักงานบริหารอุตสาหกรรมฯ ก้าวเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ (คาดหมายว่าจะเริ่มใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าวได้ภายในสิ้นปี 57 นี้)

BIC ขอเน้นย้ำว่า การตรวจสอบสถานะและการคงอยู่ของบริษัทคู่ค้าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำธุรกิจกับต่างชาติ เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะคดีหลอกลวงหรือฉ้อโกงซึ่งมักจะเกิดขึ้นจาก ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

เว็บไซต์ดังกล่าวจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลและสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งให้กับผู้ประกอบการไทยที่กำลังสนใจจะทำธุรกิจกับบริษัทกว่างซี(จีน) และสร้างความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เพราะในอดีตการตรวจสอบสถานะบริษัทจำเป็นต้องติดต่อโดยตรงกับสำนักงานบริษัทอุตสาหกรรมฯ เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

ลิงค์ที่เป็นประโยชน์

บอกลา ความกังวล”.. ด้วย 4 กลวิธีตรวจเช็ค ตัวตนบริษัทในจีน (26 ก.ค. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน