เห็ดป่าที่บริโภคในจีนกว่าร้อยละ 70 มาจากยูนนาน

19 May 2015

ยูนนานถือเป็นแหล่งเห็ดที่สำคัญของจีน จากอดีตที่เคยเป็นอาหารกินกันภายในบ้าน ปัจจุบันกลายเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงของยูนนาน ยูนนานมีเห็ดที่รับประทานได้ 882 ชนิด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 91 ของชนิดเห็ดที่รับประทานได้ในจีน เห็ดในยูนนานนอกจากจะมีจำนวนชนิดที่หลากหลายแล้ว ยังมีผลผลิตมากและคุณภาพดี โดยเห็ดที่มีชื่อเสียงของยูนนาน ได้แก่ เห็ด Matsutake (松茸) เห็ดพอร์ชินี (牛肝菌) และเห็ด Morel (羊肚菌)

ปี 2557 ยูนนานมีปริมาณเห็ดที่รับประทานได้ 398,000 ตัน รวมมูลค่ากว่า 10,000 ล้านหยวน ในจำนวนนี้ เป็นเห็ดป่า 80,000 ตัน รวมมูลค่า 6,780 ล้านหยวน และมีการส่งออกไปยังสหรัฐ ฝรั่งเศส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และไทย เป็นต้น แหล่งส่งออกและแปรรูปเห็ดป่าของยูนนานส่วนใหญ่อยู่ที่นครคุนหมิง เมืองยวี่ซี เขตฉู่สง เขตต้าหลี่ เขตตี๋ชิ่ง และเมืองลี่เจียง โดยเห็ดป่าที่บริโภคในจีนกว่าร้อยละ 70 มาจากมณฑลยูนนาน

แหล่งข้อมูล

เว็บไซต์ข่าว http://yn.yunnan.cn/html/2015-04/18/content_3696529_3.htm วันที่ 18 เม.ย. 2558

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน