เสี่ยใหญ่ใจป้ำ!!! เช่าซื้อโรงงาน หนานหนิงแจกอั่งเป่าสูงสุด 2 ล้านหยวน

16 Jul 2015

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : เทศบาลนครหนานหนิงจัดแคมเปญจุดกระแสการลงทุน วิสาหกิจมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุด 2 ล้านหยวน หากตกลงเช่าโรงงานมาตรฐานสำเร็จรูปในนครหนานหนิง จากการเปิดเผยของคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและข้อมูลสารสนเทศนครหนานหนิง (Nanning Industry and Information Committee, 南宁工业和信息化委员会)

มาตรฐานดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมและบูรณาการการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตให้รวมอยู่ในขอบเขตพื้นที่เดียวกัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าห่วงโซ่อุปทาน การขยายขนาดธุรกิจ การรวมกลุ่มธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจการค้าแปรรูปและการผลิตเพื่อการส่งออก

สาขาธุรกิจที่มีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากมาตรการดังกล่าว ได้แก่ เภสัชกรรมชีวภาพ อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลสารสนเทศ การผลิตเครื่องจักรกล การแปรรูปอลูมิเนียมเชิงเข้มข้น  อาหาร พลังงานสะอาด การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วัสดุใหม่ รวมถึงการลงทุนเพื่อปรับปรุงยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม

มาตรฐานดังกล่าวนับเป็นข้อเสนอพิเศษที่ใช้เพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่พื้นที่ของนครหนานหนิง โดยคาดหมายว่าภายในสิ้นปี 2558 จะมีโรงงานมาตรฐานที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งานพื้นที่ 2.9 ล้าน ตร.ม.

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการมอบเงินอุดหนุน อาทิ

1) วิสาหกิจหนึ่งรายมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนสูงสุดไม่เกินโครงการละ 2 ล้านหยวน

2) ในกรณีการเช่าโรงงานมาตรฐาน สัญญาเช่าโรงงานมาตรฐานต้องมีอายุสัญญาเช่าเกินกว่า 3 ปี โดยจะได้รับเงินอุดหนุนทุกเดือนเดือนละ 10 หยวนต่อ ตร.ม. เป็นเวลา 2 ปี (ธุรกิจขนาดใหญ่จะได้รับการขยายเวลาการรับสิทธิประโยชน์เป็น 3 ปี) หากเป็นการเช่าโรงงานที่เป็นอาคารโครงเหล็กจะได้รับเงินอุดหนุนเพียงครึ่งเดียว

3) หากเป็นการซื้อโรงงานมาตรฐาน ผู้ลงทุนจะได้รับเงินอุดหนุนแบบจ่ายครั้งเดียว โดยจะจ่ายให้ ตร.ม.ละ 200 หยวน

และ 4) สถานที่ตั้งของโรงงานเช่าจะต้องตั้งอยู่ในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมของนครหนานหนิง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน