เว็บไซต์เว็บหน่วยงานไทยที่มีรายงานการค้าเกี่ยวกับจีน อยากทราบแหล่งข้อมูลของหน่วยงานราชการไทยที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับการค้าจีนเพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม จะสามารถค้นหาได้จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง

22 Apr 2014

สำหรับเว็บไซต์ของหน่วยงานไทยที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องด้านการค้ากับประเทศจีน สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้จากหน่วยงาน / แหล่งข้อมูล ดังต่อไปนี้

 1. ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน www.wordpress-348433-3180049.cloudwaysapps.com
 2. ศูนย์ความรู้เพื่อการค้าและการลงทุนกับจีน สำนักยุทธศาสตร์การพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ http://www.chineselawclinic.moc.go.th
 3. ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ http://www.vijaichina.com
 4. กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ http://www.eastasiawatch.in.th
 5. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ข้อมูลเขตการค้าเสรีระหว่างจีนและอาเซียน http://www.thaifta.com
 6. กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลด้านมาตรการทางการค้า กฏระเบียบการนำเข้าของจีน (เมนูบริการข้อมูล เลือก มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ) www.dft.go.th
 7. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลด้านสถานการณ์และตลาดการค้าจีน www.ditp.go.th เลือกเมนูด้านบนหัวข้อ “ตลาด” และเลือกประเทศจีน
 8. ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย http://www.csc.ias.chula.ac.th
 9. โครงการจีนศึกษา  สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.asia.tu.ac.th/china
 10. ศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.chin.buu.ac.th

หน่วยงานเอกชนอื่นๆ

 1. ศูนย์ธุรกิจไทย-จีน เครือธนาคารกสิกรไทย http://www.thailand-china.com
 2. สมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน  http://www.thaicc.org
 3. หอการค้าไทย-จีน http://www.thaicc.org

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน