“เลอโนโว” บริษัทยักษ์ใหญ่เเห่งวงการคอมพิวเตอร์จีน

23 Apr 2014

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 บีไอซีได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตของจีน : กรณีของกลุ่มบริษัท Legend ซึ่งจัดขึ้นโดย Hong Kong University of Science and Technology ซึ่งได้เชิญนาย Chuanzhi Liu ประธานบริษัท Legend Holdings Corporation ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท Lenovo มาพูดคุยเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัทจีนที่มีการพัฒนาบริษัทโดยเริ่มจากบริษัทเล็ก ๆ จนกระทั่งกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกบริษัท
Lenovo หรือปัจจุบันคือ Legend Holdings Corporation เติบโตมาจากกิจการขนาดเล็กด้านคอมพิวเตอร์ โดยในปี 1984 มีจำนวนลูกจ้างเพียง 11 คน จนกระทั่งปัจจุบัน Lenovo ได้กลายเป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของโลกที่มีลูกจ้างจำนวนถึง 62,611 คน โดยมีสินทรัพย์กว่า 187.2 พันล้านหยวน มีมูลค่าการซื้อขายทั่วโลกถึง 226.6 พันล้านหยวนต่อปี บริษัทฯ ได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของการสร้างแบรนด์ของจีนที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการแข่งขันกับบริษัทจากประเทศตะวันตก

เรียนรู้เทคนิคการสร้างแบรนด์จากบริษัทฯ ตะวันตกเพื่อนำมาใช้สร้างแบรนด์ของตัวเอง

ในยุคทศวรรษปี 1980 Lenovo วางตัวเป็นบริษัทท้องถิ่นขายปลีกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แบรนด์บริษัทตะวันตก เช่น สินค้ายี่ห้อ HP และ IBM สำหรับตลาดภายในประเทศจีน โดยบริษัทได้เรียนรู้การทำงานของประเทศตะวันตก ทั้งทางด้านการบัญชี การตลาด และการวิจัย จากการเป็นบริษัทฯ ที่ขายสินค้ายี่ห้อดังของตะวันตก หลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้แล้วในช่วงทศวรรษปี 1990 บริษัท Lenovo จึงได้ริเริ่มพัฒนาการผลิตและสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองขึ้น

การขยายตลาดภายในประเทศภายใต้ความคุ้มครองสนับสนุนจากรัฐบาล

การที่รัฐบาลจีนได้ออกมาตรการการเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าคอมพิวเตอร์จากต่างประเทศส่งผลให้ Lenovo ได้รับผลประโยชน์เป็นอย่างมาก ตลาดภายในประเทศของ Lenovo โตขึ้นจากร้อยละ 2.7 ในปี 1994 เป็นร้อยละ 27.5 ในปี 2001 แต่ภายหลังจากที่ประเทศจีนได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกและเปิดเสรีด้านการตลาด ทำให้ภาษีการนำเข้าสินค้าคอมพิวเตอร์ลดลง อย่างไรก็ดี Lenovo ยังคงสามารถแข่งขันกับสินค้าแบรนด์ต่างประเทศที่นำเข้ามาขายในประเทศจีน เพราะแบรนด์ Lenovo ได้ติดตลาดผู้บริโภคภายในประเทศไปแล้ว ยกระดับการแข่งขันในตลาดโดยอาศัยการเปิดเสรีด้านการค้า การลงทุน การผลิตและการเงินของรัฐบาลจีน

สำหรับการแข่งขันกับคู่แข่ง  Lenovo ได้เน้นที่

1. การออกแบบสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด การผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่คนทั่วไปสามารถใช้งานได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น การติดตัวอักษรจีนบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้ชาวจีนสามารถใช้งานได้ง่าย รวมทั้งการออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์บุคคลที่สามารถต่อกับอินเตอร์เนตได้สะดวก

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท จากเดิมที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้น 100 เปอร์เซนต์ มาเป็นบริษัทที่มีเอกชนเข้ามาถือหุ้นเป็นเจ้าของจำนวนร้อยละ 65 โดยนาย Liu กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นจะช่วยให้ผู้ก่อตั้งรุ่นเก่าซึ่งมีปัญหาในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รู้สึกอุ่นใจว่า จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นบางส่วนของบริษัทอยู่และยินยอมที่จะส่งมอบหน้าที่การบริหารงานให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อต้องการที่จะให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาตลาดให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 การเจาะตลาดโลก

Lenovo ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกเมื่อต้นปี 2005 จากการที่ได้ซื้อฝ่ายกิจการด้านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของบริษัทยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันอย่าง IBM ซึ่งทำให้ Lenovo ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างให้บุคคลากรจากสองวัฒนธรรมการทำงานที่แตกต่างสามารถผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนาย Liu กล่าวว่า Lenovo ได้นำคุณค่าหลักขององค์กรมาใช้ในช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงนี้ อาทิ การถือเอาผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก การเน้นบุคลากรเป็นพื้นฐาน การทำสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง การมุ่งบรรลุเป้าหมาย การลงมือปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน และการประเมินผล เพื่อให้พนักงานขององค์กรที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ต้องประสบกับปัญหาการขาดทุนครั้งใหญ่ในปี 2008 ซึ่งเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก และการที่ผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งที่จำกัดหวังทำกำไรในระยะสั้น รวมทั้งขาดการวางแผนการลงทุนและกระจายการลงทุนในธุรกิจที่หลากหลายในระยะยาว

คำถามที่น่าสนใจระหว่างผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนากับนาย Liu

1.     มุมมองของนาย Liu ในเรื่องของโทรศัพท์มือถือและ application บนมือถือ

นาย Liu : ในอนาคตโทรศัพท์มือถือจะเข้ามาแทนที่การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพราะปัจจุบัน มีการพัฒนา application ใหม่ ๆ ทำให้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสะดวกต่อการใช้งานและพกพา บริษัทด้านเทคโนโลยีจึงต้องปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างรวดเร็วขึ้น

2.     จีนสามารถที่จะพัฒนาและสร้างแบรนด์ของตัวเองได้อย่างไรบ้าง นอกเหนือไปจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบริษัทฯ ชาติตะวันตก

นาย Liu : บริษัทของจีนสามารถที่จะนำเอาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของจีนมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสร้างแบรนด์สินค้าของจีนขึ้นมาเอง เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและสร้างกำไรให้แก่องค์กร

3.     กลยุทธ์ที่สำคัญของ Lenovo สำหรับการพัฒนาในอนาคต

นาย Liu : Lenovo มุ่งเน้นการค้าและการทำการตลาดภายในประเทศ เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดใหญ่และผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง อีกทั้งความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจภายในประเทศยังจะทำให้จีนรอดพ้นจากผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกได้  

4.     บริษัทผลิตสินค้าของจีนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรบ้างจากการที่รัฐบาลฮ่องกงได้ส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางของการซื้อขายลิขสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของโลก

นาย Liu : บริษัทผลิตสินค้าของจีนต้องเรียนรู้ที่จะนำเอาเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาใช้ร่วมกับการค้นคว้าวิจัยภายในประเทศ เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้าของจีน ฮ่องกงก็ควรที่จะวางแผนว่า จะทำอย่างไรจึงจะสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาในจีนและในระดับโลกได้ และจะทำอย่างไรให้ฮ่องกงสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างจีนกับโลกภายนอก

*********************************************

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน