เร่งฝีเท้า!! เมืองเป๋ยไห่ปั้นเขตนิคมไฮเทคดึงดูดนักลงทุน หวังเทียบชั้นเซินเจิ้น

10 Apr 2013

เว็บไซต์อ่าวเป่ยปู้ออนไลน์ : ชูกระแสไฮเทคแข่ง เมืองเป๋ยไห่ดันนิคมไฮเทคสู้ หวังรองรับการย้ายฐานการผลิตจากภาคตะวันออกและดึงดูดธุรกิจต่างชาติ ธุรกิจไทยจะลงทุนควรศึกษาเปรียบเทียบกับเมืองอื่น

เมืองเป๋ยไห่ประกาศแผนผลักดันการก่อตั้งแถบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงระดับชาติประจำอ่าวเป่ยปู้ หวังใช้เป็นแผนแม่บทเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมไฮเทคเชิงบูรณาการ

เนื้อหาในแผนการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทค บทบาทการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค และระบบสร้างสรรค์นวัตกรรม

เพื่อให้แผนการดังกล่าวบรรลุเป้าหมาย ทางการเป๋ยไห่กำหนดแผนงานไว้ 3 ด้าน ได้แก่ การจัดวางโครงสร้างอุตสาหกรรมไฮเทคของเมือง การบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไฮเทคต้นแบบ และการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน ยังเตรียมผลักดันอุตสาหกรรมไอที อุตสาหกรรมทะเลมหาสมุทร และอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ให้เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคหลักของเมือง โดยจะเร่งพัฒนาผู้ประกอบการไฮเทคแต่ละสาขาให้ได้ 30 รายขึ้นไป

แผนการดังกล่าวตั้งเป้าให้ภายในปี 58 มูลค่าเพิ่มการผลิตของอุตสาหกรรมไฮเทคจะขยายตัวเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจไฮเทคให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30 ราย พัฒนากลุ่มธุรกิจไฮเทคที่มีรายได้ธุรกิจพันล้านหยวนขึ้นไปให้ได้ 2 ราย

ควบคู่กับการบุกเบิกอุตสาหกรรมไอทีของเมืองกลายให้เป็นอุตสาหกรรมแสนล้านหยวน ผลักดันเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเป๋ยไห่ให้เป็นเขตพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคระดับชาติ โดยมีสัดส่วนมูลค่าเพิ่มการผลิตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของเขตนิคมอุตสาหกรรมเมืองเป๋ยไห่ทั้งหมด

BIC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคเป๋ยไห่เป็นเขตอุตสาหกรรมที่ใช้โมเดล 1 เขตอุตสาหกรรม หลายนิคม โดยภายในประกอบด้วย 5 นิคมย่อย ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ นิคมอุตสาหกรรมไอทีอิเล็กทรอนิกส์ นิคมอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทะเลมหาสมุทร นิคมอุตสาหกรรมยาชีวภาพ และนิคมอุตสาหกรรมเกษตรไฮเทค

เขตนิคมดังกล่าวก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ประกอบการเอกชนเข้ามาลงทุนในสาขาไอทีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมทะเลมหาสมุทร วัสดุใหม่และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งทางการกำลังเร่งดึงดูดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกให้ย้ายฐานเข้ามาลงทุน ขณะเดียวกันยังเปิดรับการลงทุนจากธุรกิจต่างชาติด้วย

ปัจจุบัน กว่างซีกำลังอยู่ระหว่างดึงดูดธุรกิจไฮเทคให้เข้ามาลงทุน โดยอาศัยการก่อตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมและนโยบายพิเศษต่างๆ สนับสนุน ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่กำลังมองหาลู่ทางการลงทุนในจีนที่ต้นทุนต่ำ ผู้ที่สนใจควรศึกษาข้อมูลและติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในกว่างซีอย่างใกล้ชิดได้ผ่าน BIC ครับ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน