เริ่ม “สะดุด” ยอดนักท่องเที่ยวขาเข้าของกว่างซีขยับเล็กน้อย อาเซียนยังเป็นแหล่งลูกค้ารายใหญ่

21 Aug 2013

กรมสถิติเขตฯ กว่างซีจ้วง : หลังยุคเฟื่องฟูตลอด 3 ปีที่ผ่านมาของตลาดนักท่องเที่ยวขาเข้า (Inbound visitor) ของกว่างซี ปัจจุบัน ยอดนักท่องเที่ยวเริ่มเข้าสู่ภาวะ นิ่ง อัตราขยายตัวปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย

ช่วง 6 เดือนแรกปี 56 กว่างซีมียอดนักท่องเที่ยวขาเข้า 1.79 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 8.7 ทว่า ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.9 จุด (ปีก่อนอัตราขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 23.6) และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 676 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.6

ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 9.582 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.5 ของนักท่องเที่ยวขาเข้าทั้งหมด ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 0.9 จุด

กลุ่มนักท่องเที่ยวจากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน พบว่า สัดส่วนนักท่องเที่ยวจากฮ่องกงและมาเก๊ามีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่สัดส่วนนักท่องเที่ยวไต้หวันมีจำนวนลดลง

นักท่องเที่ยวจากมาเก๊ามีจำนวน 1.004 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.6 (เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.5 จุด) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.6 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด

นักท่องเทียวจากฮ่องกงมีจำนวน 3.577 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 และนักท่องเที่ยวจากไต้หวันมีจำนวน 3.753 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3

นักท่องเที่ยวต่างประเทศ 10 อันดับแรก ได้แก่ เวียดนาม มาเลเซีย เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ไทย ฝรั่งเศส แคนาดา และเยอรมัน มีจำนวนรวม 7.68 แสนคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.2 ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น 7 ประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส รวมจำนวนเพิ่มขึ้น 78,100 คน โดยเฉพาะสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และไทย ถือเป็น 3 ประเทศที่มีอัตรานักท่องเที่ยวขยายตัวมากกว่าร้อยละ 20 อยู่ที่ร้อยละ 36.5 , 26.0 และ 24.7 ตามลำดับ

หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อาจเป็นด้วยเหตุผลทางการเมืองส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจากที่เคยอยู่อันดับ 9 มาในปีนี้หลุดออกจากตาราง 10 อันดับแรกไปแล้ว ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันมาในปีนี้ขยับขึ้นหนึ่งอันดับมาอยู่ในอันดับ 10 ของตาราง

กลุ่มนักท่องเที่ยวจากอาเซียน เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามมีจำนวนลดลง ส่งผลให้นักท่องเทียวจากอาเซียนมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น

หากเปรียบเทียบกับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป 6 ประเทศ (อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี สวีเดน และสเปน) ที่มีจำนวน 1.072 แสนคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 นักท่องเที่ยวจากสหภาพยุโรป 6 ประเทศมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากอาเซียนร้อยละ 10.8 จุด

เมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เมืองกุ้ยหลิน (8.738 แสนคน เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.7) เมืองฉงจั่ว (1.615 แสนคน) นครหนานหนิง (1.563 แสนคน) เมืองเฮ่อโจว (1.547 แสนคน) และเมืองอู๋โจว (84,800 คน)

เมืองที่มีอัตราขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เมืองยวี่หลิน (ร้อยละ 56.4) เมืองหลิ่วโจว(ร้อยละ 26.6) เมืองเหอฉือ (ร้อยละ 24.7) เมืองกุ้ยก่าง (ร้อยละ 24.6) และเมืองเป๋ยไห่ (ร้อยละ 22.0)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน