เริ่มสะดุด การค้าต่างประเทศกว่างซีส่งสัญญาณชะลอตัว

19 Nov 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ภาพรวมการค้าต่างประเทศของกว่างซียังคงเติบโตได้ดี แม้ว่าเดือนตุลาคม 56 สถานการณ์การค้าจะประสบภาวะชะลอก็ตาม

สำนักงานศุลกากรนครหนานหนิง (Naning Customs, 南宁海关) ให้ข้อมูลว่า เดือน ม.ค.-ต.ค.56 ยอดการค้าต่างประเทศของกว่างซีมีมูลค่า 25,740 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 12 (ลดลงจากช่วง 9 เดือนแรกของปีร้อยละ 6.8 จุด)

ในจำนวนนี้ แบ่งเป็น ยอดส่งออก 14,660 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 25.2 (สูงกว่าอัตราขยายตัวของทั้งประเทศร้อยละ 17.4 จุด) และยอดนำเข้า 11,080 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.7

เฉพาะเดือนตุลาคม 56 กว่างซีมียอดการค้าต่างประเทศ 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.9 (ชะลอตัวลงจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 9.5)

ในจำนวนข้างต้น แบ่งเป็น ยอดส่งออก 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 26.2 (ชะลอตัวลงจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 2.2) และยอดนำเข้า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.2 (ชะลอตัวลงจากรอบเดือนก่อนร้อยละ 20.3)

ช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา การค้าชายแดน มีมูลค่า 8,730 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 45.2 (สูงกว่าอัตราขยายตัวทั้งกว่างซีร้อยละ 33.2 จุด) แบ่งเป็น ยอดส่งออก 7,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 55.9 (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของมูลค่าส่งออกทั้งกว่างซี) และยอดนำเข้า 820  ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.5

ขณะที่การค้าทั่วไป (การค้าสากล) มีมูลค่า 12,070 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.9 และการค้าแปรรูป มีมูลค่า 4,050 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.0 จุด

อาเซียน ยังคงเป็นคู่ค้ารายสำคัญของกว่างซี มูลค่า 12,240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 36.2 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47.6 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมด แบ่งเป็น ยอดส่งออก 9,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 43.2 และยอดนำเข้า 2,590 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 15.4

คู่ค้าอันดับรองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (1,910 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 3.0) ออสเตรเลีย (1,490 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 35.8) และบราซิล (1,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 25.1)

เมืองฉงจั่วมียอดการค้าต่างประเทศ 7,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.6 นอกจากนี้ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองอู๋โจว เมืองเหอฉือ เมืองไป่เซ่อ และเมืองเฮ่อโจว เป็น 7 เมืองที่สถานการณ์การค้าต่างประเทศมีการขยายตัวในระดับที่แตกต่างกัน

ส่วนเมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว เมืองหลิ่วโจว เมืองกุ้ยหลิน เมืองยวี่หลิน เมืองกุ้ยก่าง และเมืองหลายปิน เป็น 7 เมืองที่สถานการณ์การค้าต่างประเทศต้องประสบภาวะชะลอตัว

เมืองรอบอ่าวเป่ยปู้ (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) มียอดการค้าต่างประเทศ 11,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 2.4 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.9 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งหมด

สินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้า (5,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 28.5) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.8 ของยอดส่งออกทั้งหมด เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม (3,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 49.4) สินค้าเกษตร (1,230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 11.7) ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีขั้นสูง (1,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 21.6) และผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเส้นด้าย (600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 38.0)

สินค้านำเข้าหลัก 3 รายการ ได้แก่ ถั่วเหลือง แร่เหล็ก และถ่านหิน รวมมูลค่า 8,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 องมูลค่านำเข้าทั้งหมด

ในจำนวนข้างต้น ถั่วเหลือง (3.122 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 20.2) ราคานำเข้าเฉลี่ยตันละ 603.7 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 แร่เหล็ก (9.295 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.2) ราคานำเข้าเฉลี่ยตันละ 118.9 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.5 ถ่านหิน (12.879 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.9) ราคานำเข้าเฉลี่ยตันละ 94.6 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.4

เมล็ดชาน้ำมัน (0.975 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3) ราคานำเข้าเฉลี่ยตันละ 700.5 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.1 และน้ำมันดิบ (0.85 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 1.1) ราคานำเข้าเฉลี่ยตันละ787.3 ดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.7

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน