เมืองเป๋ยไห่ของกว่างซีขยายพื้นที่ก่อสร้าง “เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก” รับกระแสทุนฝั่งตะวันออก

23 Apr 2014

เว็บไซต์ข่าวจีน-เมืองเป๋ยไห่ : รัฐบาลกลางให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาเขตอารักขาศุลกากร (Bonded Area) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตฯ กว่างซีจ้วง เพื่อรองรับการขยายตัวภาคการลงทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Export Processing Zone, 北海出口加工区) ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลกลางให้จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน มี.ค.2546 ถือเป็นเขตแปรรูปเพื่อการส่งออกระดับประเทศเพียงแห่งเดียวในภูมิภาคตะวันตกของประเทศที่ตั้งอยู่เลียบชายฝั่งทะเลและใกล้กับอาเซียนมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ต่อมาเมื่อเดือน มี.ค.2555 รัฐบาลกลางได้อนุมัติให้มีการขยายพื้นที่เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก (เรียกว่า โซน B”) อีก 1.8 ตร.กม. (เขตแปรรูปฯ มีพื้นที่รวมเกือบ 3.3 ตร.กม.) โดยพื้นที่โซน B อยู่ในเขตเที่ยซานก่าง (Tie Shan Gang Area, 铁山港区) ซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือเที่ยซาน

ล่าสุด (18 มี.ค.57) โครงการขยายพื้นที่เขตแปรรูปฯ เฟสแรก (พื้นที่ 1.1405 ตร.กม.) ได้ผ่านการตรวจรับจากคณะทำงานจากส่วนกลางเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมเปิดประตูรับวิสาหกิจเข้าลงทุนได้แล้ว

พื้นที่ดังกล่าวถูกกำหนดเป็นพื้นที่รองรับการค้าแปรรูปและอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ที่เคลื่อนย้ายมาจากภาคตะวันออก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (Information Electronic) อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลไฟฟ้าแบบครบวงจร (Electromechanical Integration) วัสดุใหม่ (New Material) และการแปรรูปวัสดุและไม้กระดาน

ฟังก์ชั่นหลักของเขตแปรรูปฯ ได้แก่ การแปรรูปสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Processing) โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บน (Bonded Logistic) รวมถึงการบริการเชิงการผลิตแบบครบวงจร (Producer Service)

ตามรายงาน ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีของการเปิดดำเนินงาน เขตแปรรูปแห่งนี้มีวิสาหกิจเข้าจัดตั้งกิจการแล้ว 85 ราย มีพนักงานรวมกันมากกว่า 20,000 คน ปีที่ผ่านมา (ปี 56) มีมูลค่าการผลิตสูงถึง 18,000 ล้านหยวน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กว่างซีนับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีโครงข่ายโลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ มีที่ตั้งครอบคลุมทั้งพื้นที่ท่าเรือ ในแผ่นดิน และพื้นที่ชายแดน รวม 4 แห่ง ได้แก่

หนึ่ง เขตแปรรูปเพื่อการส่งออกเมืองเป๋ยไห่ (Beihai Export Processing Zone, 北海出口加工区)

สอง เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว (Qinzhou Bonded Port Area, 钦州保税港区)

สาม ศูนย์โลจิสติกส์สินค้าทัณฑ์บนนครหนานหนิง (Nanning Bonded Logistics Center, 南宁保税物流中心)

และ สี่ เขตสินค้าทัณฑ์บนแบบบูรณาการอำเภอระดับเมืองผิงเสียง (Pingxiang Integrated Bonded Area, 凭祥综合保税区)

อนึ่ง เขตอารักขาศุลกากร (เขตสินค้าทัณฑ์บน) น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการลงทุนของวิสาหกิจภาคการผลิตของไทยที่กำลังสนใจหรือมองหาแหล่งลงทุนในจีนแผ่นดินใหญ่

เพราะนักลงทุนที่ตั้งกิจการในเขตพื้นที่ดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าอากรขาเข้าที่ต้องชำระให้แก่สำนักงานศุลกากร (คือ ชำระเท่าจำนวนที่ต้องการนำออกไปนอกเขตอารักขาเท่านั้น) ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับนักลงทุนได้ไม่น้อย

 ลิงค์ข่าวที่น่าสนใจ

เมืองเป๋ยไห่ของกว่างซี บอกลา เมืองไร้อุตสาหกรรมเสาหลัก (29 พ.ย. 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน