เมืองอู๋โจวของกว่างซีเตรียมสร้าง “เมืองอุตสาหกรรมใหม่” รับกระแสลงทุน

2 Jan 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : แผนการจัดตั้ง เขตเมืองอุตสาหกรรมใหม่เมืองอู่โจว (Wuzhou Industrial New Town, 梧州工业新城) มีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากที่นักวิชาการเห็นชอบอนุมัติแผนงานศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเมืองอุตสาหกรรมใหม่เป็นที่เรียบร้อย

เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเขตฯ กว่างซีจ้วง ติดมณฑลกวางตุ้ง มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของมณฑล รองจากนครหนานหนิง เมืองหลิ่วโจว เมืองกุ้ยหลิน และเมืองยวี่หลิน

เมืองแห่งนี้มีศักยภาพด้านทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้พื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำเพิร์ล (มณฑลกวางตุ้ง เมืองฮ่องกง และเมืองมาเก๊า) และมีเส้นทางน้ำสายทองคำ แม่น้ำซีเจียง ไหลพาดผ่าน

ทางการกว่างซีได้วางยุทธศาสตร์ให้เมืองอู๋โจวเป็นหนึ่งในพื้นที่รองรับการเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออก รวมถึงพื้นที่เลียบชายฝั่งทะเลทางตอนใต้

อุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ได้แก่ อุตสาหกรรมอัญมณีสังเคราะห์ (คิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั่วโลก) และอุตสาหกรรมแปรรูปทรัพยากรรีไซเคิล

ตามรายงาน กลุ่มบริษัท Jurong International Consulting (裕廊国际顾问集团) บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังจากประเทศสิงคโปร์เป็นผู้รับผิดชอบด้านงานศึกษาศึกษาวิจัยดังกล่าว

เขตเมืองอุตสาหกรรมใหม่แห่งนี้ถือเป็นโครงการที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองอู๋โจว และถูกกำหนดเป็นพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิตเกินแสนล้านหยวนในแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ระหว่างปี 2554-2558) ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในปี 2563

แผนงานดังกล่าวเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญ 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ และอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่

เขตเมืองอุตสาหกรรมใหม่มีเนื้อที่ 33.6 ตร.กม. แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ คือ แผนงานระยะใกล้ ระหว่างปี 2556-2563 และแผนงานระยะไกล ระหว่างปี 2563-2573 มีอุตสาหกรรมการผลิตเป็นตัวนำ และอุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่เป็นตัวสนับสนุน

ฟังก์ชั่นภายในเขตเมืองอุตสาหกรรมแห่งนี้ นอกจากพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมแล้ว ยังมีในส่วนของพื้นที่พักอาศัย และพื้นที่สันทนาการแบบครบวงจร

ทั้งนี้ ทางการกว่างซีได้วางตำแหน่งให้เขตเมืองอุตสาหกรรมใหม่ของเมืองอู๋โจวเป็นพื้นที่นำร่องในพื้นที่แถบเศรษฐกิจแม่น้ำซีเจียง

 

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตีเหล็กตอนร้อนเมืองอู๋โจวของกว่างซี ชูจุดขาย แม่น้ำซีเจียงกวักรับนักลงทุน
(21 พ.ย. 2556)

เมืองอู๋โจวพร้อมสนับสนุน 5 อุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ และ 6 อุตสาหกรรมบริการสมัยใหม่ (16 ต.ค. 2555)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน