เมืองหลิ่วโจวของกว่างซีหนุน “อุตสาหกรรมบริการ” โตคู่อุตสาหกรรมการผลิต

28 Mar 2016

หนังสือพิมพ์ Southland Morning: เทศบาลเมืองหลิ่วโจวมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองอย่างชัดเจนด้วยการมุ่งสร้างความสมดุลให้กับโครงสร้างเศรษฐกิจของเมือง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ

เมืองหลิ่วโจว เป็นเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของกว่างซี มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของมณฑล(รองจากนครหนานหนิง) และเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ระดับแนวหน้าของประเทศอุตสาหกรรมบริการสร้างประวัติศาสตร์การเติบโตครั้งใหม่

ปีที่แล้ว (ปีสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 12) อุตสาหกรรมภาคบริการของเมืองหลิ่วโจวมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าอุตสาหกรรมการผลิตที่ประสบภาวะชะลอตัวลง อุตสาหกรรมบริการมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36.11 ของมูลค่า GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.61 จุด (YoY)

อุตสาหกรรมบริการของเมืองมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปี 2554 (ปีเริ่มต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12) ที่เมืองหลิ่วโจวมีมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมบริการเพียง 44,020 ล้านหยวน อยู่ในอันดับที่สามของมณฑล (รองจากนครหนานหนิงและเมืองกุ้ยหลิน)

ปี 2558 มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมบริการของเมืองหลิ่วโจวเพิ่มขึ้นเป็น 83,010 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 12.2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จุด (YoY) มีอัตราขยายตัวสูงเป็นอันดับ 1 ของกว่างซี"อุปสงค์" คือ แรงผลักดันที่สำคัญ

ปีที่แล้ว สำนักงานพาณิชย์เมืองหลิ่วโจวมีการจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายภาคครัวเรือนหลายกิจกรรม ทำให้เกิดเม็ดเงินสะพัด 4,000 ล้านหยวน

สถิติปี 2558 เมืองหลิ่วโจวมีมูลค่าการค้าส่ง 147,046 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.67 มูลค่าการค้าปลีก 104,296 ล้านหยวน ในจำนวนนี้เป็นผลประกอบการธุรกิจที่พัก 1,670 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.37 ผลประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 11,590 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.72 (ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจอาหารเครื่องดื่มเติบโตได้ดี คือ การเข้าถึงคนท้องถิ่น ความคุ้มค่า และการจัดโปรโมชั่น)

ในแผนพัฒนาฯ 5 ปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองหลิ่วโจววางแผนผลักดันโครงการห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เพื่อสร้างแหล่งจับจ่ายใช้สอยในเขตเมือง การพัฒนาแพลทฟอร์มการนำเข้าเพื่อตอบสนองและปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงด้านการใช้จ่ายของผู้บริโภค และการส่งเสริมให้ร้านค้าแบบดั้งเดิมประยุกต์ใช้ระบบอีคอมเมิร์ซ โดยมุ่งเน้นตลาดผู้บริโภคในท้องถิ่นอีคอมเมิร์ซ + หลัวซือเฝิ่น ดันเศรษฐกิจรุดหน้า

ปีที่แล้ว เมืองหลิ่วโจวเร่งพัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซอย่างเต็มที่ มีธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้นใหม่จำนวน 266 ราย มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซหลายแห่งเพื่อรองรับการลงทุนของภาคธุรกิจ เช่น นิคม Fushi YunShang (富仕云商) นิคม JiaHang (嘉航) และนิคม Kuajing DianShang (跨境电商)

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซของเมืองหลิ่วโจวมีความร่วมมือกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย ไม่ว่าจะเป็น JD.com และ taobao.com โดยมีการเปิดเพจสินค้าเมืองหลิ่วโจว (Liuzhou Hall) ทางการเมืองหลิ่วโจวมีการลงนามข้อตกลงกับเว็บไซต์ alibaba.com เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซด้วย

ข้อมูลปี 2558 ยอดการค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซมีมูลค่า 44,490 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.5 มีการจัดส่งพัสดุจำนวน 50.74 ล้านชิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.6 เฉลี่ยชาวหลิ่วโจวมีการรับส่งพัสดุปีละ 10 กว่าชิ้น

สินค้า OTOP ที่กำลังได้รับความนิยมในระบบอีคอมเมิร์ซ คือ เส้นหมี่ "หลัวซือเฝิ่น" ความร้อนแรงของระบบอีคอมเมิร์ซ ทำให้เส้นหมี่ขึ้นชื่อของเมืองหลิ่วโจวมีชื่อเสียงดังก้องไปทั่วประเทศ

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการหลัวซือเฝิ่นบรรจุถุงสุญญากาศมีจำนวน 52 ราย (ปี 2554 มีเพียงแค่รายเดียว) แบรนด์เส้นหมี่หลัวซือเฝิ่นมีมากกว่า 100 แบรนด์

ทางการเมืองหลิ่วโจวให้การสนับสนุนแก่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีการใช้ประโยชน์จากสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านระบบอีคอมเมิร์ซในช่วงเทศกาลต่างๆ และมีการสนับสนุนให้ธุรกิจท้องถิ่นก้าวออกไปเปิดหน้าร้านในพื้นที่ต่างมณฑล เพื่อสร้างชื่อเสียงของเมืองหลิ่วโจวให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองหลิ่วโจวเตรียมงบเฉียด 4 แสนล้านหยวน ดัน 458 โปรเจกต์ยักษ์ (24 ก.พ. 2559)

ปีนี้ เมืองหลิ่วโจวจัดเต็ม เน้นพัฒนาธุรกิจรถยนต์ เหล็กกล้า และอีคอมเมิร์ซ (27 ม.ค. 2559)

เมืองหลิ่วโจวดัน "(เส้นหมี่)หลัวซือเฝิ่น" โกยเงินหมื่นล้านหยวน (05 ม.ค. 2559)

เมืองหลิ่วโจว ขึ้นแท่นผู้ผลิตรถยนต์อันดับ 3 ของประเทศจีน (13 ม.ค. 2559)

รถยนต์พ่วง หลัวซือเฝิ่นสินค้า OTOP ดันเศรษฐกิจหลิ่วโจวรุดหน้า (30 ธ.ค. 2558)

 

หลิ่วโจวบริการผลิตอุตสาหกรรม

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน