เมืองยวี่หลินของกว่างซี ขึ้นแท่น “นัมเบอร์วัน” แหล่งค้ายาสมุนไพรจีน

28 May 2014

สำนักข่าวซินหัว-นครหนานหนิง : เมืองยวี่หลิน (Yulin City, 玉林市) ของกว่างซี ได้รับการยกย่องให้เป็น เมืองหลวงแห่งสมุนไพรจีนแดนใต้

เมืองยวี่หลิน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเขตฯ กว่างซีจ้วง มีชื่อเสียงในฐานะบ้านเกิดของชาวจีนโพ้นทะเล มีอุตสาหกรรมสำคัญหลายประเภท อาทิ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรกล และยาสมุนไพรจีน

เมืองแห่งนี้มีการจัดงานนิทรรศการยาสมุนไพรจีน (ยวี่หลิน) เป็นประจำทุกปี (Yulin Traditional Chinese Medicine Expo, 中国(玉林)中医药博览会) โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-18 พ.ค.57 ที่ผ่านมา

ในพิธีเปิดฯ นายฝาง ซู ถิง(Fang Shu Ting, 房书亭) ประธานสมาคมพืชสมุนไพรจีนแห่งประเทศจีน (China Association of Traditional Chinese Medicine, 中国中药协会) เป็นตัวแทนมอบป้ายคำขวัญ เมืองหลวงแห่งสมุนไพรจีนแดนใต้ ให้กับเมืองยวี่หลิน โดยมีนายหวัง ข่าย (Wang Kai, 王凯) เลขาธิการพรรคฯ ประจำเมืองยวี่หลินเป็นผู้รับมอบ

ตามรายงาน งานฯ ปีนี้ มียอดการซื้อขาย 752 ล้านหยวน มีการลงนามโครงการลงทุน 10 โครงการ มูลค่าการลงทุนตามสัญญา 4,235 ล้านหยวน มีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 5,000 คน และมีผู้เข้าร่วมชมงานกว่า 2.28 แสนคน

เมืองยวี่หลิน เป็นศูนย์กระจายยาสมุนไพรจีนที่ความเก่าแก่ที่สุดในพื้นที่จีนตอนใต้ตั้งแต่สมัยอดีตกาล โดยเมืองแห่งนี้ได้อาศัยความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งจากการที่มีแม่น้ำสายสำคัญในการขนส่งยาสมุนไพรจากภาคใต้สู่ภาคเหนือของประเทศจีน

หลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน (1 ตุลาคม 2492) รูปแบบการค้ายาสมุนไพรจีนของเมืองยวี่หลินเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจาก แผงลอย กลายมาเป็น ตลาดซื้อขาย ที่เป็นกิจลักษณะ ทำให้สามารถดึงดูดนักธุรกิจและลูกค้ามาจากทั่วทุกสาระทิศ  

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองยวี่หลิน ให้ข้อมูลว่า นับตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา จำนวนวิสาหกิจและมูลค่าการค้ายาสมุนไพรจีนของเมืองยวี่หลินมีการขยายตัวมากกว่าร้อยละ 20 ต่อปี

ปีที่ผ่านมา (ปี 56) ตลาดสมุนไพรจีนของเมืองยวี่หลินมียอดการค้าสุงถึง 7,300 ล้านหยวน (ตลาดเฉพาะด้านยาสมุนไพรที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ)

ทั้งนี้ เมืองยวี่หลินตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2558 อุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีนและอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพของเมืองฯ จะมีมูลค่าการผลิตรวมมากกว่า 30,000 ล้านหยวน

ตลาดผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีนของเมืองฯ มีทั้งใน (มณฑลอันฮุย มณฑลเหอเป่ย และนครเทียนจิน) และต่างประเทศ (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์)

จึงกล่าวได้ว่า เมืองยวี่หลิน เป็นตลาดค้าปลีกและเป็นศูนย์กระจายยาสมุนไพรจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ของประเทศจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม

       เมืองยวี่หลิน กำหนดให้ อุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีน เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเมืองฯ ในระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 (ปี 2554-2558) โดยมีการประกาศ แผนพัฒนาอุตสาหกรรมยาสมุนไพรจีนมูลค่าการผลิตหมื่นล้านหยวน เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมดังกล่าวกลายเป็น อุตสาหกรรมเสาหลัก ที่เป็นเอกลักษณ์ชื่อเสียงของเมืองยวี่หลิน (การผลิต การแปรรูป การวิจัย และการจำหน่าย)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน