เมืองปินโจว มณฑลซานตง เร่งพัฒนาการเลี้ยงกุ้งในพื้นที่ลุ่มน้ำเค็ม สร้างได้รายได้กว่าปีละพันล้านบาท

1 Jul 2024

อุตสาหกรรมกุ้งของเมืองปินโจว มณฑลซานตง เป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างเต็มที่ และเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับความนิยมในด้านความมั่งคั่งและการสร้างรายได้ในท้องถิ่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สำนักงานป้องกันชายฝั่งเขตจานฮว้า เมืองปินโจว จึงได้ทำงานอย่างหนักในการพัฒนาอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง โดยได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ของทรัพยากรที่มีอยู่บริเวณริมชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมยกการระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้ง โดยมีพื้นที่เพาะพันธุ์กุ้งในท้องถิ่นครอบคลุมประมาณ 23.31 ล้าน ตร.ม. และมีผลผลิตมากกว่า 7,000 ตันต่อปี สร้างมูลค่ากว่า 250 ล้านหยวน หรือประมาณ 1,250 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ในท้องถิ่นแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาการประมงสมัยใหม่ และสร้างโอกาสทางการตลาดที่ดีและมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

อนึ่ง เมืองปินโจว ในฐานะของ “บ้านเกิดของกุ้งบ่อเกลือเชิงนิเวศของจีน” “บ้านเกิดของเกลือประมงจีน” และ “เมืองกุ้งพันธุ์ขาวของจีน” ซึ่งมีประวัติการเพาะเลี้ยงกุ้งมายาวนานกว่า 20 ปี พันธุ์กุ้งที่มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่พัฒนาด้วยตนเองคิดเป็น 1/4 ของพันธุ์กุ้งทั่วจีนมีพื้นที่สาธิตการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสุขภาพและระบบนิเวศระดับชาติคิดเป็น 1/3 ของมณฑลซานตง ทั้งนี้ เมืองปินโจว มีพื้นที่เพาะพันธุ์กุ้งทั้งหมดประมาณ 532.80 ล้านตารางเมตร มีผลผลิตปีละ 137,000 ตัน คิดเป็นมากกว่า 55% ของผลผลิตกุ้งของทั้งมณฑลซานตง

ที่มา:
http://sd.news.cn/20240522/c3061e8d48614c01ae32b36798a51101/c.html
https://sghexport.shobserver.com/html/baijiahao/2024/05/16/1324168.html

BICQingdao_editor

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน