เมืองตงซิง “Little Hongkong” ของกว่างซี เร่งเครื่องพัฒนางานขนส่งและท่องเที่ยวข้ามชาติ

11 Apr 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : รัฐบาลกลางให้การสนับสนุนเมืองตงซิง (Dongxing City, 东兴市) ของกว่างซีเป็น ประตูสู่อาเซียน (Gateway to ASEAN) เช่นเดียวกับอำเภอระดับเมืองผิงเสียง ทำให้เมืองแห่งนี้ได้รับนโยบายสนับสนุนไม่น้อยหน้าเมืองชายแดนอื่น ๆ ของจีน

อำเภอระดับเมืองตงซิง (Dongxing City, 东兴市) เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องการเปิดสู่ภายนอกระดับชาติ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเมืองฝางเฉิงก่างของกว่างซี ตั้งอยู่ติดอำเภอ Mong Cai จังหวัด Quang Ninh ของประเทศเวียดนาม

เมื่อเดือน มี.ค.57 คณะกรรมาธิการเพื่อการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน (National Development and Reform Commission: NDRC, 国家发改委) ได้ประกาศอนุมัติ แผนแม่บทการสร้างเขตทดลองการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกเมืองตงซิง เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของเมืองตงซิงเป็นที่เรียบร้อย

ส่วนหนึ่งของแผนแม่บทฯ ระบุถึงการผลักดันกลไกความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศแบบไร้อุปสรรค

คณะกรรมการบริหารเขตทดลองฯ (Administrative Committee of Guangxi Dongxing Key Experimental Zone for Development and opening-up, 广西东兴重点开发开放试验区管委会) ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบัน ทุกฝ่ายกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกมากขึ้นให้กับประชาชนระหว่างสองประเทศ รวมถึงประเทศที่สามที่ต้องการเดินทางเข้าออกนอกประเทศจีนผ่านเมืองตงซิงและเมืองฝางเฉิงก่าง

โดยเฉพาะประเด็นการลดระเบียบขั้นตอนการผ่านพิธีการตรวจคนเข้าออกเมือง การขออนุมัติให้ด่าน ตม.ที่มีความพร้อมสามารถเปิดให้บริการตรวจลงตรา (วีซ่า) และการผลักดันการท่องเที่ยวแบบ Self-Drive

ด่านตงซิงเป็นด่านพรมแดนสากลที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านเข้าออกมากที่สุดด่านหนึ่งของประเทศจีน

นายหลี่ ชาว หลิน (Li Chao Lin, 李超林) รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวเมืองตงซิง ให้ข้อมูลว่า ตลาดท่องเที่ยวแบบ Self-Drive ในประเทศเวียดนามมีศักยภาพการเติบโตค่อนข้างสูง ปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางไปเวียดนามผ่านด่านตงซิงมากกว่าปีละแสนคน หากเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแบบ Self-Drive คาดหมายว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว

นอกจากนี้ ในแผนแม่บทฯ ยังระบุถึง การผลักดันความเชื่อมโยง (Connectivity) กับเวียดนาม เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ทางหลวงพิเศษ และท่าเรือ การปฏิบัติตามข้อตกลงว่าด้วยการขนส่งทางรถยนต์จีน-เวียดนาม การสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศ และการจัดระเบียบบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัจจุบัน เขตทดลองการพัฒนาและเปิดสู่ภายนอกสำคัญของประเทศ ประกอบด้วย 4 เมือง คือ อำเภอระดับเมืองตงซิงของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เมืองยรุ่ยลี่ (Rui Li City, 瑞丽市)ของมณฑลยูนนาน เมืองหม่าโจวหลี่ (Man Zhou Li City, 满洲里市) ของเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน และเมืองข่าซื่อ (Ka Shi City, 喀什市) ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน