เมืองชินโจวของกว่างซีใช้ระเบียบปฏิบัติศุลกากรแนวใหม่ กระชับฉับไว ได้ประสิทธิภาพ

15 Dec 2014

หนังสือพิมพ์กว่างซี เดลี่ : เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจว (Qinzhou Bonded Port Area, 钦州保税港区) ได้นำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมตรวจสอบทางศุลกากรของเขตทดลองการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านศุลกากร รวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ

แนวปฏิบัติที่เขตท่าเรือฯ นำมาใช้ 6 ข้อ (จากทั้งหมด 14 ข้อ) มีดังนี้

หนึ่ง การปฏิบัติเดินพิธีการศุลกากรครั้งเดียวสำหรับการนำเข้าส่งออกหนึ่งชนิดที่มีแบ่งส่งเป็นหลายล็อตภายในเดือน ผู้ประกอบการสามารถรวบรวมเอกสารใบขนส่งสินค้าภายในเดือนนั้นๆ เพื่อนำมาปฏิบัติพีธีการศุลกากรแบบรายเดือนเพียงครั้งเดียว (จากเดิมที่จะต้องดำเนินการแบบล็อตต่อล็อต) ช่วยให้ประหยัดเวลาและต้นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

นายหยาง ยวี่ หัว (Yang Yu Hua, 杨煜华) รองผู้จัดการบริษัท Sheng Hai Trading,盛海贸易有限公司) ในเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจว ให้ข้อมูลว่า บริษัทจำหน่ายแมงกานีสนำเข้าน้ำหนัก 5 หมื่นตันให้กับลูกค้าในประเทศ โดยมีการแบ่งส่งออกเป็น 10 ล็อต ค่าใช้จ่ายในการเดินพิธีการศุลกากรอยู่ที่ประมาณครั้งละ 2,000 หยวน

หลังการนำแนวปฏิบัติใหม่มาบังคับใช้ ทางบริษัทสามารถนำเอกสารใบกำกับรายการสินค้าเป็นหลักฐานในการแบ่งส่งสินค้าให้กับลูกค้า และรวบรวมเอกสารดังกล่าวมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรครั้งเดียวภายในเดือน ซึ่งวิธีการนี้สามารถประหยัดต้นทุนได้เดือนละ 2 หมื่นหยวน

สอง การปล่อยให้สินค้าเข้าสู่โกดังในเขตท่าเรือฯ ก่อนการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าก่อนดำเนินปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการสามารถนำสินค้าเข้าคลังก่อนที่จะผ่านขั้นตอนการรายงานตรวจสอบสินค้าได้ (จากเดิมที่ต้องตรวจสอบสินค้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนการขนย้ายเข้าโกดัง) ซึ่งช่วยร่นระยะเวลา ลดต้นทุน และลดความสูญเสียของสินค้าได้มาก

สาม พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ลดขั้นตอนการดำเนินการและเรียกใช้เอกสารหลักฐานเฉพาะรายการที่มีความจำเป็นเท่านั้น ซึ่งช่วยให้การผ่านพิธีการศุลกากรมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

สี่ ลดขั้นตอนการลงบันทึกรายการสินค้านำเข้า-ส่งออกให้มีความรวบรัดมากขึ้น จากเดิมที่จำเป็นต้องยื่นสำแดงรายการทั้งหมด 46 รายการ ลดลงเหลือ 29 รายการ

ห้า ระบบตรวจปล่อยสินค้าแบบอัจฉริยะ (จากเดิมที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ประทับตราหลายขั้นตอน) ช่วยประหยัดเวลาการขนส่งสินค้าอย่างมาก

หก การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทัณฑ์บน “เสรี” มากขึ้น โดยอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทัณฑ์บนได้ในสถานที่ที่เขตท่าเรือฯ กำหนด ช่วยให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้าถึงสินค้านำเข้าได้มากขึ้น

ตามรายงาน ภายหลังการนำแนวปฏิบัติดังกล่าวมาบังคับใช้นั้น ส่งผลให้มูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนชินโจวมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นถึง 3.26 เท่าตัว (YoY) ช่วยให้ผู้ประกอบการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ราว 6 ล้านกว่าหยวน

ยกตัวอย่างเช่น การนำเข้าสินค้า 20 ใบขน น้ำหนักสินค้า 69,900 ตัน มูลค่าสินค้า 14.2513 ล้านดอลลาร์สหรัฐ การปฏิบัติพิธีการศุลกากรครั้งเดียวสำหรับการนำเข้าส่งออกหลายล็อตภายในเดือน(ตามข้อหนึ่ง) ช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนได้เกือนล้านหยวน และร่นระยะเวลาการผ่านพิธีการศุลากรลงได้ 3-5 วันในทุกล็อตสินค้า

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน