เมืองชินโจวของกว่างซีลุยโปรเจกต์ “ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตร” จับตลาดอาเซียน

10 Sep 2014

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : เมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) อ้าแขนรับนักลงทุนใหญ่จากเมืองเซินเจิ้นเข้าลงทุนโปรเจกต์ ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตร เพื่อการพัฒนาและเติมเต็มฟังก์ชั่นด้านโลจิสติกส์การค้าของเมือง

เทศบาลเมืองชินโจวให้การสนับสนุนโครงการ ศูนย์ซื้อขายสินค้าเกษตรอ่าวเป่ยปู้ ซึ่งมีกลุ่มบริษัท Guangxi Beibu Gulf Investment Group (广西北部湾投资集团) และบริษัท Shenzhen Agricultural Products (深圳农产品股份有限公司) เป็นผู้ลงทุน

ศูนย์ดังกล่าวมีพื้นที่ 1,500 หมู่จีน (ราว 625 ไร่) เป็นแหล่งซื้อขาย แปรรูป และกระจายสินค้าเกษตร (รวมห่วงโซ่ความเย็น) และระบบอีคอมเมิร์ช ซึ่งคาดหมายว่าจะมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมธุรกิจด้านโลจิสติกส์ท่าเรือ คลังสินค้า การขนส่ง การแปรรูป และการเงินได้อีกด้วย

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริษัท Guangxi Beibu Gulf Investment Group ให้ข้อมูลว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างให้ศูนย์แห่งนี้เป็นเวทีการค้าสินค้าเกษตรทั้งในประเทศ รวมถึงอาเซียน

เหตุผลหลักที่เลือกเมืองชินโจว เพราะชินโจวมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพการพัฒนาความร่วมมืออีกมากในอนาคต เจ้าหน้าที่คนเดิมกล่าว

ด้านเจ้าหน้าที่บริษัท Shenzhen Agricultural Products กล่าวว่า การพัฒนาเขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจวเป็นไปอย่างรวดเร็วจนน่าทึ่ง และเขตท่าเรือแห่งนี้จะช่วยพัฒนาระบบหมุนเวียนโลจิสติกส์การค้าและการเงินสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน