เมืองชินโจวของกว่างซีชูจุดแข็งกวักนักลงทุนฮ่องกงขุดทอง

27 Jun 2013

สำนักข่าวจีน-นครหนานหนิง : เทศบาลเมืองชินโจวนำทัพออกโรดโชว์เชิญชวนนักลงทุนฮ่องกงเข้าลงทุนธุรกิจ เน้นย้ำ อย่าพลาดโอกาสจากการเปิดสู่ภายนอกของเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี

นางเซียว อิงจื่อ (Xiao Ying Zi, 肖莺子) เลขาธิการพรรคฯ ประจำเมืองชินโจว ให้คำมั่นกับนักลงทุนชาวฮ่องกงว่าเมืองชินโจวพร้อมสร้างบรรยากาศการลงทุน สนับสนุนการบริการชั้นยอด และสร้างปัจจัยการลงทุนที่ดีสำหรับนักลงทุนฮ่องกง

เมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) เป็นเมืองท่าที่ตั้งอยู่ใจกลางเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (ด้านตะวันออกเป็นเมืองเป๋ยไห่ และด้านตะวันตกเป็นเมืองฝางเฉิงก่าง) เป็นหนึ่งในเมืองที่ได้รับนโยบายสนับสนุนการเปิดสู่ภายนอกจากรัฐบาลกลาง และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน

เมืองแห่งนี้ทวีความสำคัญมากขึ้นหลังจากการเปิดเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน การเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรมจากภาคตะวันออกภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก (Go West Policy) และยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ที่ได้รับการยกระดับเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติ และการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซียซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สองประเทศ

เลขาธิการพรรคฯ ประจำเมืองชินโจว ได้หยิบยกจุดแข็ง 3 ประการของเมืองชินโจว เพื่อนำเสนอต่อบุคคลในแวดวงธุรกิจชาวฮ่องกง ดังนี้

หนึ่ง ยุทธศาสตร์รุกตลาดอาเซียนจากความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและการมีท่าเรืออุตสาหกรรมน้ำลึก

สอง สิทธิประโยชน์ด้านการค้าการลงทุน (ภาษี การใช้ประโยชน์ที่ดิน) จากกรอบเขตการค้าเสรี นโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก และนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้

สาม ปัจจัยแวดล้อมและโอกาสการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมจีน-มาเลย์ เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว ท่าเรือนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เขตพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติท่าเรือเมืองชินโจว และเขตนิคมเกษตรกรรมไต้หวัน

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ประกอบด้วยเมืองสำคัญ 4 เมือง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของจีน (เฉลี่ยปีละ 16 เปอร์เซนต์)

ด้วยพื้นที่รวมไม่ถึง 1/5 และประชากรรวมไม่ถึง 1/4 ของกว่างซี แต่มีสัดส่วนทางเศรษฐกิจ 1/3 และมูลค่าการค้าต่างประเทศ 1/2 ของกว่างซี

ช่วงเวลาที่ผ่านมา สื่อท้องถิ่นในกว่างซีมีการนำเสนอเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ดึงดูดการลงทุนของเมืองต่างๆ ในกว่างซีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการดึงดูดการลงทุนจากฮ่องกง และไต้หวันที่เป็นแหล่งเงินทุนรายใหญ่ของกว่างซี

เหตุผลสำคัญน่าจะมาจากการที่วิสาหกิจท้องถิ่น (วิสาหกิจในประเทศ) มีจุดอ่อนด้านเงินทุนประสบการณ์ เทคโนโลยี และระบบริหารจัดการ

ดังนั้น กว่างซีจึงต้องการยืมมือนักลงทุนนอกจีนแผ่นดินใหญ่มาพัฒนาธุรกิจและกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยเฉพาะภาคธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มทวีความสำคัญมากขึ้นทุกขณะในระบบเศรษฐกิจของกว่างซี

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน