เมืองชายแดนกว่างซีจับมือเวียดนามเปิดตลาดการค้าชายแดนแห่งใหม่

7 Jan 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ทางการกว่างซีกับเวียดนามได้มีมติเห็นชอบร่วมกันในการเปิดตลาดการค้าชายแดนแห่งใหม่เป็นที่เรียบร้อย เพื่อส่งเสริมกระตุ้นการพัฒนาการค้าชายแดนระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย

ตลาดการค้าชายแดนแห่งใหม่นี้ ตั้งอยู่บนหลักปักปันเขตแดนหมายเลข 890 ระหว่างอำเภอหลงโจว (Longzhou County, 龙州县) เมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市) กับอำเภอ Ha Lang ในจังหวัด Cao Bang ของเวียดนาม มีชื่อเรียกว่า จุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนเหิงหลัว-กวางลง (Hengluo-Quang Long Border Trade Point, 横罗下琅光隆互市点)

หลงโจว เป็นอำเภอชายแดนที่ตั้งอยู่ติดกับจังหวัด Cao Bang และจังหวัด Lang Son ของเวียดนาม

อำเภอแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ 1 ใน 5 ด่านพรมแดนสากลทางบกของกว่างซี คือ ด่านสุยโข่ว (Shuikou Border, 水口口岸) และเป็นที่ตั้งของด่านพรมแดนระดับ 2 (ใช้สำหรับการค้าสินค้า รวมทั้งการผ่านเข้าออกของประชาชน และรถยนต์กับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น) อีก 1 แห่ง คือ ด่านเคอเจี่้ย (Kejia Border, 科甲口岸)

นอกจากนี้ ยังมีจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดนกับเวียดนามอีก 4 แห่ง คือ น่าฮวา (Nahua Border Trade Point, 那花边民互市点) ปู้จวี๋ (Buju Border Trade Point, 布局边民互市点) สุยโข่ว (Shuikou Border Trade Point, 水口边民互市点) และเคอเจี่ย (Kejia Border Trade Point, 科甲边民互市点)

ทางการทั้ง 2 ฝ่ายคาดว่า การเปิดใช้ตลาดการค้าแห่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาการค้าชายแดน ส่งเสริมรายได้ และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนเพิ่มมากขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ด่านพรมแดนสากลทางบกของกว่างซี 5 แห่ง ได้แก่

1) ด่านโหย่วอี้กวาน (Youyi Guan Border, 友谊关口岸) ในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

2) ด่านตงซิง (Dongxing Border, 东兴口岸) ในอำเภอระดับเมืองตงซิง

3) ด่านหลงปัง (Longbang Border, 龙邦口岸) ในอำเภอจิ้งซี เมืองไป่เซ่อ

4) ด่านสุยโข่ว (Shuikou Border, 水口口岸) ในอำเภอหลงโจว เมืองฉงจั่ว

5) ด่านผิงเมิ่ง (Pingmeng Border, 平孟口岸) ในอำเภอน่าพัว เมืองไป่เซ่อ

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน