เมืองฉงจั่วดันเศรษฐกิจชายแดน ชูจุดเด่นดึงดูดการลงทุน

27 Aug 2018

เมืองฉงจั่วเร่งขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา “เศรษฐกิจชายแดน” มุ่งส่งเสริมและดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนภาคอุตสาหกรรมแปรรูปที่เป็นจุดแข็งในพื้นที่บริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเวียดนาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมน้ำตาลแบบครบวงจร และธุรกิจการนำเข้าผลไม้และถั่วเปลือกแข็งเพื่อการแปรรูป

      ข้อได้เปรียบของเมืองฉงจั่วในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

  •    เป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์ในการพัฒนากิจการชายแดนกับอาเซียนในทุกมิติ
  •    กำกับดูแลอำเภอระดับเมืองผิงเสียง (ที่ตั้งของด่านโหย่วอี้กวานและด่านรถไฟผิงเสียง)
  •    มีพื้นที่ 4 อำเภอติดกับจังหวัด Langson ของเวียดนาม โดยแนวพรมแดนยาว 533 กิโลเมตร
  •    เป็นเมืองที่มีด่านชายแดนมากที่สุดของจีน ประกอบด้วยด่านสากลระดับชาติ 5 แห่ง ด่านสากลระดับมณฑล 2 แห่ง และจุดผ่อนปรนตลาดการค้าชายแดน 14 แห่ง

นายเหอ เหลียงจวิน (He Liangjun/何良军)  นายกเทศมนตรีเมืองฉงจั่ว ให้ข้อมูลว่า เมืองฉงจั่วได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการแปรรูปอาหาร การค้าชายแดน โลจิสติกส์และคลังสินค้าทัณฑ์บน และระบบห่วงโซ่ความเย็นในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญบริเวณใกล้ด่านชายแดน

  •    นิคมอุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ นิคมอุตสาหกรรมอำเภอหนิงหมิง นิคมอุตสาหกรรมอำเภอหลงโจว เขตสินค้าทัณฑ์บนแบบครบวงจรผิงเสียง เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามแดนผิงเสียง และนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย
  •    สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่สำคัญ ได้แก่ ผลไม้ ถั่วเปลือกแข็ง อาหารทะเล และยาสมุนไพรจีน
  •    สาขาอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อการค้าชายแดนที่สำคัญ ได้แก่ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ชิ้นส่วนยานยนต์และจักรยานยนต์ เครื่องจักรกล และยางพารา

         หากพิจารณาจากพื้นฐานอุตสาหกรรมในพื้นที่ พบว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอ้อยและน้ำตาลแบบครบวงจร และอุตสาหกรรมแปรรูปถั่วเปลือกแข็ง (ตระกูล Nut) เป็น 2 สาขาอุตสาหกรรมที่เมืองฉงจั่วมีความพร้อมเป็นอย่างมาก

      การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลแบบครบวงจรในเมืองฉงจั่วมุ่งอาศัยแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักเพื่อดึงดูดและต่อยอดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้เป็นห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีอัตลักษณ์ และเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนของเมืองฉงจั่ว

“ฉงจั่ว” ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองน้ำตาลของจีน” มีกำลังการผลิตน้ำตาลคิดเป็น 1/3 ของกว่างซี และคิดเป็น 1/5 ของทั้งประเทศจีน จึงกล่าวได้ว่า เมืองฉงจั่วเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและยังเป็นต้นแบบการพัฒนาธุรกิจน้ำตาลแบบครบวงจรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน ตั้งแต่การผลิตน้ำตาล กระดาษ แอลกอฮอล์ ยีสต์ ลูกอม ปุ๋ยชีวภาพ และพลังงานชีวมวล

โครงการเศรษฐกิจหมุนเวียนในอุตสาหกรรมน้ำตาลของโรงงานน้ำตาล East Asia Sugar (กลุ่มมิตรผล) ที่กำลังก่อสร้างอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจีน(ฉงจั่ว)-ไทย ถือเป็นต้นแบบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างบูรณาการ ซึ่งใช้เงินลงทุนรวมราว 2,748 ล้านหยวน

ส่วนตลาดผลิตภัณฑ์ถั่วเปลือกแข็งในประเทศจีน พบว่า มีศักยภาพการเติบโตได้อีกมาก นายหลิว โหย่วหมิง (Liu Youming/刘有明) เลขาธิการพรรคฯ เมืองฉงจั่ว ให้ข้อมูลว่า การค้าปลีกของผลิตภัณฑ์ถั่วเปลือกแข็งมีมูลค่าราวร้อยละ 35 ของการค้าปลีกขนมขบเคี้ยว และมูลค่าการผลิตมีแนวโน้มการเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 ต่อปี

เมืองฉงจั่วกำลังมุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งซื้อขายและแปรรูปถั่วเปลือกแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จากข้อมูลพบว่า ในแต่ละปี เมืองฉงจั่วมีการนำเข้าถั่วเปลือกแข็งมากกว่า 3 แสนตัน และผลไม้เกินกว่า 2 ล้านตัน

ปัจจุบัน มีธุรกิจที่มีชื่อเสียงด้านการแปรรูปถั่วเปลือกแข็งรายใหญ่เข้ามาตั้งโรงงานในเมืองฉงจั่ว 6 ราย ทั้ง 6 รายนี้มีกำลังการผลิตรวมปีละ 1.1 แสนตัน และมีโรงงานใหม่ที่กำลังก่อสร้างอีก 15 โรงงาน โดยในปี 2560 ธุรกิจแปรรูปถั่วเปลือกแข็งมีมูลค่าอยู่ที่ 1,982 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 43.8% (YoY)

กรมพาณิชย์กว่างซีเปิดเผยว่า ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 กว่างซีจะมุ่งพัฒนา “เศรษฐกิจชายแดน” ที่เป็นจุดแข็งของกว่างซี โดยการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนของภาคธุรกิจและการต่อยอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการแปรรูปในพื้นที่ชายแดนจีน-เวียดนาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “ชายแดนรุ่งเรือง ประชาชนมั่งคั่ง”

 

ลิงก์ข่าว

เมืองฉงจั่วโปรโมท 6 อุตสาหกรรมดาวรุ่ง พร้อมรับนักลงทุนทั่วโลก (3 ส.ค. 2561)

การลงทุนใน “นิคมอุตสาหกรรมจีน-ไทย” เมืองฉงจั่ว เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว (5 เม.ย. 2561)

 

จัดทำโดย นายชิว เจียเหว่ย ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง

เรียบเรียงโดย นายกฤษณะ สุกันตพงศ์ ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง 

แหล่งที่มา
 เว็บไซต์ www.gx.chinanews.com (中国新闻网) ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2561

           เว็บไซต์
http://gx.people.com.cn  (人民网广西频道) ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

ภาพประกอบ
www.pexel.com

นำเข้าผลไม้ธุรกิจน้ำตาลจีนนำเข้าถั่วเปลือกแข็งอุตสาหกรรมน้ำตาลแบบครบวงจรเมืองฉงจั่วเศรษฐกิจชายแดน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน