เมืองกุ้ยหลินรุกตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้นโยบายวีซ่าโกยเงินเข้ากระเป๋า

17 Jul 2015

หนังสือพิมพ์ Guilin Evening: เมืองกุ้ยหลินขยับเข้าใกล้เป้าหมายการเป็น "เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ" และการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสูงสุดของนักท่องเที่ยวจีนและต่างประเทศ

ตามรายงาน ช่วง ม.ค.-มิ.ย. 2558 เมืองกุ้ยหลินมีนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนกว่า 18.8 ล้านคนครั้ง ขยายตัวร้อยละ 12.7 ในจำนวนนี้ เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.03 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 9.96 และนักท่องเที่ยวจีน 17.77 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.91

ด้านรายได้จากการท่องเที่ยว ยอดรวมเท่ากับ 20,660 ล้านหยวน (เท่ากับรายได้ท่องเที่ยวทั้งปี 54 ของเมืองกุ้ยหลิน) ขยายตัวร้อยละ 23.8 (YoY) แบ่งเป็น รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 3,082 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 18.9 และรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน 17,582 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 24.6%

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเมืองกุ้ยหลินมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 1,086 หยวน หากมองเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,977 หยวน และมีการพำนักอยู่ที่เมืองกุ้ยหลิน 2.22 วัน จึงกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหนึ่งในตัวจักรสำคัญที่ช่วยให้รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองกุ้ยหลินรักษาระดับการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองกุ้ยหลินให้เป็น "เมืองท่องเที่ยวนานาชาติ" รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนเชิงนโยบายต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ นโยบายการอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา(วีซ่า) ให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ

เมืองกุ้ยหลิน เป็นเมืองแรกของจีนที่ได้ดำเนินนโยบายยกเว้นวีซ่า 2 ประเภท คือ นโยบายยกเว้นวีซ่าข้ามแดน 72 ชั่วโมงให้แก่นักท่องเที่ยวจาก 51 ประเทศทั่วโลก (ไม่รวมไทย) ซึ่งเมืองกุ้ยหลินเป็นเมืองลำดับที่ 9 ที่ดำเนินนโยบายดังกล่าวเมื่อ 28 ก.ค.2557 และล่าสุดกับการดำเนินนโยบายยกเว้นวีซ่าให้แก่กรุ๊ปทัวร์อาเซียน 6 วันที่เพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 พ.ค.2558 ที่ผ่านมา

นโยบายการยกเว้นวีซ่าเป็นส่วนช่วยกระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านและตลาดนักท่องเที่ยวอิสระ (ที่ไม่ได้ไปกับกรุ๊ปทัวร์) ได้เป็นอย่างดี และเป็นปัจจัยเสริมที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจการบินพาณิชย์ของเมืองกุ้ยหลินให้เป็นเมืองแห่งนี้ก้าวขึ้นเป็น "ชุมทาง" การบินพาณิชย์ระดับสากลโดยเร็ว

นอกจากนี้ เมืองกุ้ยหลินมีการทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการด้านการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ที่มีความทันสมัย เพื่อกระตุ้นอุปสงค์และการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวระดับพรีเมี่ยม

ปัจจุบัน สายการบิน China Southern Airlines มีเที่ยวบินประจำ "เส้นทางเมืองกุ้ยหลิน – นครหนานหนิง – กรุงเทพฯ" ให้บริการทุกวัน นอกจากนี้ ยังมีเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากสายการบินราคาประหยัดในไทยด้วย

 ลิงค์ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมืองกุ้ยหลินยกเว้น "วีซ่า" ให้กรุ๊ปทัวร์อาเซียน 6 วัน ฤกษ์ดี 28 พ.ค.ศกนี้ (27 พ.ค. 2558)

เมืองกุ้ยหลินเตรียมอนุมัติ วีซ่าฟรี 72 ชม.ดีเดย์ 28 กรกฏาคม 2557 (18 ก.ค. 2557)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน