เซี่ยเหมินเผยแผนทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อมในนโยบาย “Beautiful Xiamen”

2 Jul 2015

เซี่ยเหมินเผยแผนทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อมในนโยบาย “Beautiful Xiamen”

 ตามแผนจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปในนโยบาย Beautiful Xiamen[1] (ปี ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2030 ) คาดว่าประชาชนในเมืองเซี่ยเหมินจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์เฉลี่ยต่อปีมากกว่า 350 วัน เริ่มในปี ค.ศ. 2030

 แผนดังกล่าวยังเผยอีกว่า อัตราที่ได้มาตรฐานผิวน้ำและน้ำนอกชายฝั่งที่ใช้งานได้จะสูงถึงร้อยละ 75

 มาตรการหลายด้านจะถูกนำไปปรับปรุงสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปในเมืองเซี่ยเหมิน ได้แก่

น้ำดื่ม จะจัดตั้งสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของน้ำดื่มในเมืองเซี่ยเหมิน

 – อากาศ ยานพาหนะที่ก่อให้เกิดมลพิษหนักทางอากาศทั้งหมดจะถูกแทนที่ให้หมดสิ้นภายในสิ้นปี ค.ศ. 2017 และเมืองเซี่ยเหมินจะมีการส่งเสริมยานพาหนะพลังงานใหม่ (new-energy vehicles)

 การฟื้นฟูดิน  ร้อยละ 82.3 ของคุณภาพดินในเมืองเซี่ยเหมินอยู่ในระดับ ปลอดภัย และมีแค่เขตอำเภอถงอันและอำเภอเสียงอันเท่านั้นที่มีบันทึกปัญหามลพิษในดิน

มลพิษทางเสียง คาดว่าในปลายปี ค.ศ. 2030 เมืองเซี่ยเหมินจะมีอัตรามาตรฐานของการควบคุมมลพิษทางเสียงในพื้นที่เขตเมืองช่วงเวลากลางวันสูงถึงร้อยละ 100 และมากกว่าร้อยละ 55 ในช่วงเวลากลางคืน และจะมีการนำเอาเทคโนโลยีด้านการลดเสียงรบกวนสายสีเขียว (Noise Reduction Green Belts) และเทคโนโลยีหรือวัสดุป้องกันเสียงรบกวนหรือที่มีเสียงรบกวนต่ำมาใช้ เพื่อลดเสียงรบกวนบนท้องถนนและโรงงานอุตสาหกรรม

 – การคาดการณ์แผ่นดินไหว คาดว่าในปลายปี ค.ศ. 2020 เมืองเซี่ยเหมินจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่จะเกิดในไต้หวันหรือเขตอื่นๆ ในมณฑลฝูเจี้ยนได้

 – การฟื้นฟูชายหาด เมืองเซี่ยเหมินจะมีการฟื้นฟูชายหาดที่ได้รับความเสียหายจากการก่อสร้าง อาทิ พื้นที่ชายหาดบริเวณสะพานเซี่ยเหมินและสะพานจี๋เหม่ย หมายเหตุ

Beautiful Xiamen[1]    คือ นโยบายยุทธศาสตร์สำคัญของเมืองเซี่ยเหมินที่พัฒนาและยกระดับ 5 เขตอำเภอ (เกาะเซี่ยเหมิน เขตจี๋เหม่ย เขตถงอัน เขตไห่ชาง เขตเสียงอัน) ในเมืองเซี่ยเหมินให้เป็นเมืองสวยงาม โดยจะให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดของถนนหนทาง สถานที่สาธารณะ โดยการปรับภูมิทัศน์ในเมืองเซี่ยเหมิน รณรงค์ประชาชนให้รักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะเรี่ยราด และจัดระเบียบความเรียบร้อยสวยงามในเมือง ทำให้เมืองเซี่ยเหมินมีความสะอาดกว่าเมืองอื่นๆ ในจีนอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองให้เป็นสังคมที่มีความสุข สุขภาพดี ถ้วนหน้าด้วย* * * * * * * * * * * 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน