เฉียดล้านตัน!! ยอดนำเข้าผลไม้สดและแห้งของกว่างซีพุ่งติดอันดับ 2 ของประเทศ

25 Feb 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง :  ปี 56 กว่างซีมีการนำเข้าผลไม้สดและแห้ง ปริมาณมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากมณฑลกวางตุ้ง

สำนักงานศุลกากรหนานหนิง (Nanning Customs, 南宁海关) เผยว่า ปีที่ผ่านมา (ปี 56) กว่างซีมีการนำเข้าผลไม้สด-แห้ง และผลไม้เปลือกแข็ง (พิกัด 08) น้ำหนักกว่า 9.6 แสนตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 (YoY) แบ่งเป็น ปริมาณส่งออก 3.37 แสนตัน และปริมาณนำเข้า 6.25 แสนตัน

มูลค่าการค้ารวม 587 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 8.9 แบ่งเป็น มูลค่าส่งออก 267 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงร้อยละ 7.1 และมูลค่านำเข้า 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 27

รูปแบบการค้าผลไม้ของกว่างซี เน้นการค้ามุลค่าต่ำตามแนวชายแดน (Petty Trade in Border Area) เป็นหลัก คิดเป็นปริมาณ 9.56 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.4 ของปริมาณการค้าทั้งหมด

อาเซียน เป็นคู่ค้ารายสำคัญของกว่างซี คิดเป็นปริมาณ 9.6 แสนตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.7 ของปริมาณการค้าทั้งหมด โดยการค้าส่วนใหญ่กระจุกตัวกับประเทศเวียดนาม

ภาคการนำเข้า กว่างซีเน้นการนำเข้าผลไม้โซนร้อน เช่น แก้วมังกร (2.9 แสนตัน) แตงโม (1.99 แสนตัน) และลำไย (1.06 แสนตัน) เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.0 / 3.6 และ 58.9 ตามลำดับ

ภาคการส่งออก เน้นส้มเช้ง แอปเปิ้ล  สาลี่ และส้มแมนดาริน

BIC ขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าต่างประเทศของกว่างซี ในเดือนมกราคม 2557 ดังนี้

เดือนมกราคมที่ผ่านมา (ปี 57) กว่างซีมีมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งสิ้น 20,530 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 13.7 ในจำนวนนี้ป็นมูลค่าการส่งออก 12,700 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 40.9 (สูงกว่าอัตราขยายตัวของทั้งประเทศอยู่ร้อยละ 33.3 จุด)

หากจำแนกตามรูปแบบการค้า พบว่า (1) การค้าแปรรูป มีมูลค่า 3,700 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 43.8 ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าส่งออก 1,690 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 และมูค่าการนำเข้า 2,010 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 91.5

(2) การค้ามูลค่าต่ำตามแนวชายแดน มีมูลค่า 8,660 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 69.5 (สูงกว่าอัตราขยายตัวของทั้งมณฑลอยู่ร้อยละ 55.8 จุด)

และ (3) การค้าทั่วไป (การค้าสากล) มูลค่าการค้า 7,640 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 11.9 ซึ่ง อัตราขยายตัวปรับลดลงอย่างชัดเจน

เมืองที่การค้าต่างประเทศมีการขยายตัว ได้แก่ เมืองฉงจั่ว (Chongzuo City, 崇左市) เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City, 贵港市)  เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City, 防城港市)เมืองไป่เซ่อ (Baise City, 百色市) เมืองอู๋โจว และเมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市)

บรรดาเมืองข้างต้น พบว่า เมืองฉงจั่ว มีมูลค่าการค้าทัังหมด 8,020 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 73.8 (มูลค่าการค้า และอัตราขยายตัวสูงสุดในมณฑล)

อันดับรองลงมา ได้แก่ เมืองฝางเฉิงก่าง มีมูลค่าทั้งสิ้น 2,590 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 38.6 และนครหนานหนิง มีมูลค่า 2,400 ล้านหยวน ลดลงร้อยละ 16.1

เมืองในกรอบเขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Guangxi Beibu Gulf Economic Zone, 北部湾经济区)  มีมูลค่าการค้าต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 16,710 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.4 ของมูลค่าการค้าต่างประเทศทั้งมณฑล  

คำอธิบายเพิ่มเติม

เขตเศรษฐกิจรอบอ่าวเป่ยปู้กว่างซี  ประกอบด้วยสมาชิก 6 เมือง ได้แก่ นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองฉงจั่ว และเมืองยวี่หลิน)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน