เจาะลึกเขตใหม่หนานซา นครกว่างโจว (ตอนที่ 1) “ทำความรู้จักเขตใหม่หนานซา”

12 Mar 2014

เขตใหม่หนานซาในนครกว่างโจวเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ระดับชาติ ที่เกิดขึ้นหลังโครงการพัฒนาเขตใหม่ผู่ตงในนครเซี่ยงไฮ้และเขตใหม่ปินไห่ในเทียนจิน โครงการพัฒนาเขตใหม่หนานซามีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นเขตแห่งความร่วมมือเชิงลึกระดับชาติของจีน โดยให้มีสถานภาพเป็นศูนย์กลางการบริการทางการค้า ศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมเทคโนโลยี และศูนย์การฝึกอบรมทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกับฮ่องกงและมาเก๊า โดยในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการกลางแห่งพรรคคอมนิวนิสต์จีนได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตใหม่หนานซาแห่งเมืองกว่างโจวให้มีสถานภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ 1) เป็นเขตที่ครอบคลุมเขตสาธิตความร่วมมือสำหรับมณฑลกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า โดยยึดแนวคิดหลักในการให้การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และการก่อสร้าง 2) ทำให้เขตใหม่หนานซาเป็นเมืองชั้นนำของเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงรวมถึงประเทศจีน เพื่อแข่งขันในระดับโลก โครงการพัฒนาเขตใหม่หนานซานี้จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการสร้างต้นแบบแห่งการพัฒนาเมือง ซึ่งจะเป็นการนำร่องการเปิดเขตพัฒนาสำคัญอื่น ๆ ในอนาคต ดังนั้นเขตใหม่หนานซาจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับนักลงทุนชาวไทยที่กำลังมองหาแหล่งลงทุนทางด้านอุตสาหกรรมด้านการผลิตและมีความต้องการที่จะทำตลาดในจีนและต่างประเทศ เขตพื้นที่แห่งนี้มีความเหมาะสมแก่การลงทุนเพราะมีความได้เปรียบทางด้านทำเลที่ตั้งที่ติดกับเมืองสำคัญต่าง ๆ ในเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงซึ่งสามารถส่งเสริมให้เขตใหม่หนานซาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งที่แข็งแกร่งและจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ

เขตใหม่หนานซาได้กำหนดทิศทางของการพัฒนาไว้ 5 ประการหลักดังนี้

1. เป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมือง

2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการบริการด้านการผลิตที่ทันสมัยที่สุด

3. เป็นศูนย์กลางด้านการบริการที่หลากหลายระดับโลก

4. เป็นศูนย์ทดสอบด้านการบริหารจัดการสังคมและการบริการด้านนวัตกรรม

5. เป็นพื้นที่พักอาศัยที่มีคุณภาพของชาวกวางตุ้ง ฮ่องกงและมาเก๊า

เขตใหม่หนานซาตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมของพื้นสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงมีเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงกับพื้นที่รอบด้านจึงมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็น“เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี” (Economic and Technological Development Zone: ETDZ) ตามแผนแม่บทของการพัฒนานครกว่างโจวเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนไปสู่ความก้าวหน้าในอนาคต ได้พัฒนากลายเป็นเมืองท่าที่มีการคมนาคมขนส่งที่โดดเด่น อาทิ ถนนด่วนพิเศษ 3 สาย ตามนโยบาย “five vertical, five horizontal” เชื่อมต่อหนานซากับ South China Expressway, Guangzhou-Shenzhen Expressway, Zhuhai Expressway, Luntou และเส้นทางรถไฟสายปักกิ่ง-กว่างโจว ที่จะเชื่อมต่อถึงเกาะ Longxue และท่าเรือหนานซา โดยเขตใหม่หนานซาแบ่งเขตการพัฒนาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

1. The Nansha High Tech Industrial Park (Nansha IT Park) มีความได้เปรียบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่นที่นำไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงและการให้บริการด้านข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรม IT

2. The Huangge Comprehensive Industrial Base เป็นฐานอุตสาหกรรมด้านปิโตรเคมี

3. The Regional Comprehensive Service Center เป็นศูนย์บริการที่เกิดจากความร่วมมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคอุตสาหกรรมที่มีการพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ

4. The Wanqingsha Harbor-related Industrial Base ตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียงและติดกับทะเลน้ำลึก มีพื้นที่เปิดกว้างเหมาะแก่การพัฒนาท่าเรือน้ำลึก เพื่อเอื้ออำนวยต่ออุตสาหกรรม ปิโตรเคมี เหล็ก และเครื่องจักรกล

5. The Logistics Center on Longxue Island คือการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกบนเกาะ Longxue โดยใช้พื้นที่ปากอ่าวและช่องทางเดินเรือสร้างเครือข่ายขนส่ง ซึ่งหากการสร้างท่าเรือสำเร็จจะเพิ่มการติดต่อระหว่างหนานซากับแหล่งการค้าทั่วโลก ส่งผลให้หนานซาเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่ทันสมัยมากขึ้น

เขตใหม่หนานซาได้กำหนดทิศทางการพัฒนาและจัดสรรพื้นที่ไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ก็เพื่อรองรับปริมาณการลงทุนของอุตสาหกรรมและการค้าที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เขตใหม่หนานซานั้นมีความโดดเด่นมากมายที่นักลงทุนจะต้องให้ความสนใจ เพราะความโดดเด่นเหล่านั้นอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จก็เป็นได้ ซึ่งท่านจะสามารถติดตามเหตุว่าทำไมจะต้องลงทุนในเขตหนานซาได้ในตอนต่อไป…

———————————————-

จัดทำโดย นายสรศักดิ์ บุญรอด

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีนประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว

แหล่งข้อมูล

The Department of Foreign Trade & Ecomonic Cooperation of Guangdong Province

Administrative Committee of Guangzhou Nansha Bonded Port Zone

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน