เงื่อนไขการอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างประเทศในจีนมีอะไรบ้าง

22 Apr 2014
  • ต้องเป็นการทำงานในตำแหน่งบริหารระดับสูงและต้องการความเชี่ยวชาญ และเทคนิคระดับสูงในบริษัท หรือเป็นบุคลากรในสาขาที่จีนขาดแคลนและต้องการเป็นพิเศษ และต้องไม่ฝ่าฝืนกฎหมายจีน
  • ต้องจบปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป รวมทั้งมีทักษะในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งดังกล่าว
  • ไม่มีประวัติการทำผิดกฎหมาย
  • มีหน่วยงานหรือบริษัทจ้างที่ตรวจสอบได้
  • มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารยืนยันการเดินทางระหว่างประเทศที่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทางได้
  • มีอายุครบ 18 ปีหรือ 18 ปีขึ้นไป มีสุขภาพแข็งแรง

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน