เงินเดือนขั้นต่ำในมณฑลยูนนาน สูงเป็นอันดับ 10 ของประเทศ

23 Jun 2014

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป เงินเดือนขั้นต่ำในมณฑลยูนนานขยับสูงขึ้นอีกร้อยละ 13 เพิ่มจาก 1,260 หยวน เป็น 1,420 หยวน สูงเป็นอันดับ 10 ของจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ในภาคตะวันตกของจีน รองจากเขตซินเจียง ที่ 1,520 หยวน ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้นในทุกพื้นที่ของยูนนานชั่วโมงละ 1 หยวน โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9

กรมทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมมณฑลยูนนาน ได้ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของมณฑล โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2557 เป็นต้นไป ดังนี้

ชนิดพื้นที่

พื้นที่

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

ต่อเดือน

(หยวน/เดือน)

ต่อชั่วโมง

(หยวน/ชั่วโมง)

พื้นที่ 1

– เขตในนครคุนหมิง (ยกเว้นเขตตงชวน)

– เมืองอันหนิง

1,420

12

พื้นที่ 2

– ทุกอำเภอในนครคุนหมิงและเขตตงชวน

– ระดับเมืองและเขตในทุกเมือง/เขตปกครองตนเอง

– อำเภอยู่หลง

1,270

11

พื้นที่ 3

อำเภออื่นๆ ที่เหลือ

1,070

10

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน