เข้าใจผู้บริโภคชาวจีนก่อนบุกตลาดจีน

18 Mar 2013

การที่จีนเป็นประเทศที่มีกลุ่มผู้บริโภคกำลังซื้อสูง ตลาดจีนจึงกลายเป็นตลาดเนื้อหอมที่ได้รับการจับตามองจากนักธุรกิจทั่วโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ นาย Tom Doctoroff CEO บริษัท JWT ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง “What Chinese Want:Culture,Communism,and China’s Modern Consumer “ ได้ให้สัมภาษณ์ Business Now ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนที่จัดทำโดยหอการค้าอเมริกาในจีน แสดงความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนจากมุมมองทางวัฒนธรรม

นาย Tom Doctoroff กล่าวว่า ชาวจีนมีโลกทัศน์ที่แตกต่างไปจากผู้บริโภคชาวตะวันตก เช่น เหตุผลที่นักบริโภคชาวจีนเลือกไปดื่มกาแฟในร้าน Starbucks ย่อมต่างจากเหตุผลที่ชาวตะวันตกไปดื่มกาแฟในร้าน Starbucks บริษัทต่างประเทศในจีนหรือบริษัทจีนที่แสวงหากำไรจากตลาดในประเทศเองควรเข้าใจถึงโลกทัศน์ของคนจีนและกำหนดภาพลักษณ์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับโลกทัศน์ของผู้บริโภคชาวจีน

นาย Tom Doctoroff ให้ความเห็นว่า ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีนต่างกับชาวตะวันตก จากการศึกษาปรัชญาจีนโบราณอย่างลัทธิขงจื่อและลัทธิเต๋า พบว่า คนจีนให้ความสำคัญกับการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าการอยู่อย่างปัจเจกอย่างในสังคมตะวันตก คนจีนมีความต้องการการยอมรับจากสังคมค่อนข้างมาก เช่น หากสินค้าชนิดหนึ่งสามารถบ่งชี้ฐานะทางสังคมได้ จะมีโอกาสเอาชนะใจผู้บริโภคชาวจีนได้มาก นอกจากนี้ คนจีนยังให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความมั่นคง” ในสายตาของคนจีน โลกภายนอกมีความไม่ปลอดภัย ดังนั้น สำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยากไขกุญแจตลาดจีน ควรให้ความสำคัญกับการรับประกันสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้านั้น

นอกจากนี้ นาย Tom Doctoroff กล่าวว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนมีลักษณะขัดแย้งในตัวเอง กล่าวคือ สำหรับสินค้าที่ใช้นอกบ้านนั้น ผู้บริโภคชาวจีนนิยมซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกที่ราคาแพง แต่หากเป็นสินค้าที่ใช้ภายในบ้าน ผู้บริโภคชาวจีนจะนิยมซื้อสินค้ายี่ห้อจีนที่มีราคาถูกกว่า ดังนั้น สินค้าที่ใช้ภายในบ้านอย่างเครื่องโทรทัศน์ยี่ห้อต่างประเทศจึงยากที่จะเพิ่มสัดส่วนในตลาดจีนได้ แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้บริโภคชาวจีนไม่สนใจเรื่องราคาในการซื้อสินค้าแบรนด์เนมที่ใช้นอกบ้าน ผู้บริโภคชาวจีนก็ให้ความสำคัญกับราคาเช่นกัน เห็นได้จากกระแสชาวจีนแห่ซื้อสินค้าหรูในฮ่องกงและปารีส เนื่องจากสินค้าหรูในต่างประเทศขายถูกกว่าในจีนนั่นเอง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน