เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ ดาวดวงใหม่ของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในกว่างซี

15 Jan 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ปีที่ผ่านมา (ปี 55) นิคมอุตสาหกรรมสำคัญ 14 แห่งที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ได้กลายเป็นจุดโฟกัสใหม่ตามหน้าสื่อเศรษฐกิจ

เขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี ประกอบด้วย 4 เมืองหลัก (นครหนานหนิง เมืองฝางเฉิงก่าง เมืองชินโจว และเมืองเป๋ยไห่) และ 2 เมืองเสริมด้านโลจิสติกส์ (เมืองยวี่หลิน และเมืองฉงจั่ว)

ทางการกว่างซีคาดหมายว่า ปี 55 นิคมข้างต้นมีมูลค่ารวมการผลิตทะลุ 3.3 แสนล้านหยวนอย่างแน่นอน ซึ่งจะ สูงกว่าปีก่อนหน้า (ปี 54) มากถึง 1.2 แสนล้านหยวน และสูงกว่าปี 50 ถึง 5.33 เท่า

จากข้อมูล ช่วง 11 เดือนแรกปีก่อน (ม.ค.-พ.ย.55) นิคมต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจฯ มีมูลค่ารวมการผลิต 2.984 ล้านหยวน ซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณการณ์ก่อนหน้าถึง 30,000 ล้านหยวน

นอกจากนี้ พบว่า นิคมอุตสาหกรรมสำคัญ 10 แห่ง มีมูลค่าการผลิตมากกว่า 10,000 ล้านหยวน และการผลิตของนิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเมืองชินโจว (Qinzhou Petrochemical Industry Park, 钦州石化产业园) มีมูลค่าเกือบ 8 แสนล้านหยวน แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเติบโต และเกิดการรวมกลุ่มอย่างชัดเจน

ตั้งแต่ปี 51 เป็นต้นมาทางการกว่างซึได้ดำเนินยุทธศาสตร์ สิทธิพัฒนาก่อน 3 ด้าน เพื่อเร่งฝีก้าวการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของกว่างซี ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาการคมนาคม และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี

ในประเด็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจฯ ทางการกว่างซีได้มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสำคัญในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ โดยจัดสรรเม็ดเงินมูลค่าปีละ 1,000 ล้านหยวน ซึ่งยังไม่รวมถึงกองทุนเฉพาะด้านอีก 5,070 ล้านหยวนใน 5 ปี และอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาและก่องสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับโครงการสำคัญๆ ในเขตเศรษฐกิจฯ

ปีที่แล้ว (ปี 55) ยังถือเป็นปีสำคัญของการเร่งสนับสนุนการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสำคัญ การเร่งลงทุน และการเร่งดึงดูดนักลงทุนเข้าสู่เขตเศรษฐกิจแห่งนี้ ดังนั้น ทางการกว่างซีมีกาจัดสรรกองทุนพิเศษขึ้น เพื่อบูรณาการสิ่งแวดล้อมทางการลงทุน (ระบบโครงสร้างพื้นฐาน) รวมถึงวิสาหกิจในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเลียม และการเดินเรือสมุทร

ด้านการลงทุน พบว่า ในปี 55 นิคมอุตสาหกรรมฯ ทั้ง 14 แห่งในเขตเศรษฐกิจฯ มีการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเสร็จรวม 115 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 1.2 แสนล้านหยวน มีโครงการที่กำลังเดินงานในระะยแรก 14 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 2.091 แสนล้านหยวน

นอกจากนี้  มีการลงนามสัญญาโครงการลงทุน 235 โครงการ มีมูลค่าการลงทุน 1.065 แสนล้านหยวน ในจำนวนนนี้ เป็นการโรดโชว์และลงนามสัญญาในฮ่องกงมาเก๊า จำนวน 33 โครงการ รวมมูลค่าการลงทุน 25,446 ล้านหยวน และ 10 โครงการจากทั้งหมด 33 โครงการข้างต้น ได้บรรลุผลตามสัญญา โดยเริ่มงานก่อสร้างในปีเดียวกัน รวมมูลค่าเงินลงทุน 2,420 ล้านหยวน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน