เขตความร่วมมือข้ามมณฑลกว่างซี-กวางตุ้งขอตัวช่วยจากส่วนกลาง ล่อนักลงทุน

8 Mar 2013

เว็บไซต์ข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: เขตความร่วมมือข้ามมณฑลกว่างซี-กวางตุ้งกำลังทำเรื่องยกระดับตนเองให้เป็น โครงการระดับรัฐบาลกลาง หวังใช้นโยบายสนับสนุนจากส่วนกลาง ดึงดูดนักลงทุน

นายหลิว จื้อ หย่ง (Liu Zhi Yong, 刘志勇) เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ประจำเมืองอู๋โจว เขตฯ กว่างซีจ้วง กล่าวว่า ปัจจุบัน เขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามมณฑลกว่างซี-กวางตุ้ง (จ้าวชิ่ง-อู๋โจว) ได้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างแล้ว

ผู้บริหารของทั้ง 2 เมืองที่เขตความร่วมมือตั้งอยู่ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง ซึ่งทางคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติมีแนวโน้มเห็นชอบและพร้อมสนับสนุนเชิงนโยบาย

ก่อนหน้านี้ เขตความร่วมมือได้ผ่านการเห็นชอบจากผู้บริหารของทั้ง 2 มณฑลแล้ว พร้อมประกาศจะให้การสนับสนุนด้านมาตรการต่างๆ อย่างเต็มที่

เดือน พ.ย.ปี 55 ที่ผ่านมา เขตฯ กว่างซีจ้วงและมณฑลกวางตุ้งได้ร่วมกันลงนาม ข้อคิดเห็นว่าด้วยการก่อตั้งเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจข้ามมณฑลกว่างซี-กวางตุ้ง ซึ่งครอบคุลมพื้นที่อำเภอเฟิงคาย (Feng Kai County, 封开县) เมืองจ้าวชิ่ง (Zhao Qing City, 肇庆市) มณฑลกวางตุ้งกับเขตว่านซิ่ว (Wan Xiu Area, 万秀区) และเขตเตี๋ยซาน (Die Shan Area, 蝶山区) เมืองอู๋โจว เขตฯ กว่างซีจ้วง

เขตฯ ดังกล่าวมีเนื้อที่รวมกว่า 50 ตร.กม. โดยโครงการระยะแรกจะเริ่มพัฒนาพื้นที่ฝั่งใต้ของแม่น้ำซีเจียงจำนวน 10 ตร.กม.เป็นลำดับแรก

ทางการตั้งเป้าให้เขตความร่วมมือฯ นี้เป็นแหล่งรองรับการย้ายฐานอุตสาหกรรมจากเขตพื้นที่ที่เจริญแล้ว ภายใต้แนวคิดแปลงเขตนิคมอุตสาหกรรมให้เป็นฐานบริการสมัยใหม่และศูนย์โลจิสติกส์ธุรกิจการค้าระดับภูมิภาค

ปัจจุบัน ระบบสาธารณูปโภคและการคมนาคมระหว่างเมืองจ้าวชิ่งถึงเมืองอู๋โจวได้เชื่อมต่อสมบูรณ์ ทั้งเส้นทางถนนและทางน้ำ ขณะที่โครงการร่องน้ำเดินเรือขนาด 3,000 ตันในแม่น้ำซีเจียง (Xi River, 西江) จากเมืองอู๋โจวถึงเมืองจ้าวชิ่งก็ได้เริ่มงานระยะแรกแล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเขตความร่วมมือฯ นี้เป็นเขตความร่วมมือข้ามมณฑลแห่งแรกของจีน ซึ่งยังขาดตัวแบบบริหารงานทั้งการติดต่อประสานระหว่างพื้นที่ กลไกกการตัดสินใจ องค์กรและหน่วยงานที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ ภายในปี 63 เขตความร่วมมือฯ นี้จะสร้างเสร็จสมบูรณ์ มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและบริการอย่างเบ็ดเสร็จ กลายเป็นแหล่งการลงทุนใหญ่ของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง (Pearl River, 珠江)

BIC ขอรายงานเพิ่มเติมว่า เมืองอู๋โจว (Wuzhou City, 梧州市) ถือเป็นเมืองหน้าด่านของกว่างซีที่ติดมณฑลกวางตุ้ง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกับมณฑลกวางตุ้งทั้งทางถนนและทางน้ำ (แม่น้ำซีเจียง) อีกทั้งประชาชนและวัฒนธรรมของเมืองอู๋โจวที่คล้ายคลึงกับกวางตุ้งก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของเมือง

ขณะเดียวกัน อู๋โจวยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของกว่างซี ซึ่งทางการอู๋โจวกำลังผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่ อาทิ อุตสาหกรรมรีไซเคิล สแตนเลส ไอทีอิเล็กทรอนิกส์ โลหะมีสี วัสดุก่อสร้าง อาหาร ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องจักรกลและการต่อเรือเป็นต้น

ปัจจุบัน เริ่มมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมของจีนบางสาขาทยอยย้านฐานการผลิตมายังเมืองอู๋โจวบ้างแล้ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปทรัพยากรหมุนเวียนและไอทีอิเล็กทรอนิกส์

หากเขตความร่วมมือดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลาง จะส่งผลให้มีนโยบายส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากส่วนกลางสนับสนุน นอกเหนือจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่มีอยู่ก่อนแล้ว (เช่น นโยบายการพัฒนาภาคตะวันตก)

ธุรกิจไทยที่ประกอบกิจการสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่เมืองอู๋โจวกำลังผลักดัน และอยู่ระหว่างมองหาแหล่งลงทุนใหม่หรือต้องการขยายกิจการของท่าน เขตความร่วมมือข้ามมณฑลนี้อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจ BIC ขอรับหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวของเขตความร่วมมือดังกล่าวมาเผยแพร่ให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน