ฮ่องกงบุกกว่างซีเล็งธุรกิจผลไม้และการค้าชายแดน เขาขยับแล้ว แล้วผู้ประกอบการไทยหล่ะ!

4 Jun 2013

เว็บไซต์ Guangxi Economics : กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ชาวฮ่องกงจัดทริปสำรวจกว่างซี ชี้ว่า นโยบายการค้าชายแดนและธุรกิจผลไม้เป็นโอกาสชั้นยอดของการทำธุรกิจในกว่างซี

ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-2 พ.ค.55 นักธุรกิจฮ่องกงออกเดินทางสำรวจโอกาสทางธุรกิจในกว่างซี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนครหนานหนิง (นิคมระดับชาติ) ย่านเมืองใหม่ของนครหนานหนิง นิคมอุตสาหกรรมจีน(ชินโจว)-มาเลเซีย (ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล 2 ประเทศ) เขตท่าเรือสินค้าทัณฑ์บนเมืองชินโจว และเขตการค้าชายแดนในอำเภอระดับเมืองผิงเสียง

ผลการสำรวจสรุปได้ว่า กว่างซีมีจุดแข็งหลายประการ อาทิ

หนึ่ง ความได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งติดอาเซียน (เวียดนาม) และมีเส้นทางเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนทั้งทางบก (เส้นทาง R8 R9 และ R12) ทางทะเล (ท่าเรือรอบอ่าวเป่ยปู้) และทางอากาศ (สนามบินนานาชาติ 2 แห่งในนครหนานหนิง และเมืองกุ้ยหลิน)

สอง นโยบายการค้าชายแดนจีน-เวียดนาม

สาม การสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลกลาง อาทิ นโยบายพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันตก (Go West Policy) เขตพัฒนาเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้กว่างซี (Beibu Gulf Economic Development Zone) เขตอารักขาศุลกากร (เขตสินค้าทัณฑ์บน เขตแปรรูปเพื่อการส่งออก)  

ปัจจัยข้างต้นนับเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจผลไม้เมืองร้อนจากอาเซียน และธุรกิจผลไม้เขตกึ่งร้อนและผลไม้เมืองหนาวของจีน

กิจกรรมในครั้งนี้ ฝ่ายฮ่องกงได้เชิญชวนให้วิสาหกิจกว่างซีอาศัยฮ่องกงเป็นฐานในการรุกตลาดต่างประเทศ โดยชี้จุดขายว่า ฮ่องกงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ เงินทุนไหลเวียนอย่างเสรี ตลาดเสรีมีความคล่องตัวสูง มีระบบระเบียบมาตรฐานสากล ระบบสาธารณูปโภคครบครัน ระบบกฎหมายสมบูรณ์ อัตราภาษีต่ำ

นอกจากนี้ โครงสร้างธุรกิจภาคการบริการของฮ่องกงยังมีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การประกันภัย บัญชี และกฎหมาย ความหลายหลายและความเป็นสากลของฮ่องกงจึงเป็นตัวเลือกแรกวิสาหกิจกว่างซีในการ ก้าวออกไป

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ฮ่องกง เป็นแหล่งเงินทุนนอกแผ่นดินใหญ่รายใหญ่ที่สุดของนครหนานหนิง รวมถึงเขตฯ กว่างซีจ้วง (อันดับรองลงมา คือ นักลงทุนจากไต้หวัน) และสาขาธุรกิจที่ชาวฮ่องกงนิยมลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ภาคการเกษตร ภาคการผลิต ภาคโลจิสติกส์ ภาคที่อยู่อาศัย และธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนานหนิงเปิด ศูนย์พิเศษ ดูแลนักลงทุนฮ่องกง มาเก๊า สถานกงสุลไทยดัน อาเซียน แพกเกจ สนับสนุนนักลงทุนไทย (10 เมษายน 2556)

ทุนฮ่องกงบุกหนานหนิง หวังผล 2 เด้ง เจาะตลาดกว่างซีและยืมแรงบุกอาเซียน (08 มกราคม 2556)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน