ฮ่องกงคู่ค้าอันดับ 1 ของหูหนาน

21 Jun 2013

ปี 2012 ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของหูหนานด้วยมูลค่า 2,987 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.7 โดยหูหนานส่งออกไปฮ่องกงถึง 2,979 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.6 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของมณฑลหูหนาน สินค้าส่งออกสำคัญที่หูหนานส่งไปฮ่องกง ได้แก่ อุปกรณ์สื่อสาร ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เนื้อหมูแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์สารเคมี

ชาวฮ่องกงเริ่มเข้าไปลงทุนในหูหนานตั้งแต่ปี1984 จนถึงปี 2012 มีชาวฮ่องกงเข้าไปลงทุนในหูหนานรวม 7,632 บริษัท มูลค่าการลงทุน 38,494 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนใหญ่ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมถึงร้อยละ 58 รองลงมาคือภาคบริการร้อยละ 37 โดยภาคอุตสาหกรรมนิยมลงทุนด้านอุตสาหกรรมการผลิตถึงร้อยละ 86 ส่วนภาคบริการส่วนใหญ่ลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ ร้านอาหาร ค้าปลีก และคมนาคมขนส่ง สำหรับภาคเกษตรส่วนใหญ่ลงทุนด้านอาหารสัตว์และปศุสัตว์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน