ฮ่องกงกำลังส่งเสริมตนเองให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคเอเชีย

24 Dec 2013

ฮ่องกงมุ่งเป้าผลักดันการเป็นศูนย์กลางการค้าทรัพย์สินทางปัญญาโดยจะร่วมมือกับจีนในการให้ความคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ความมั่นใจกับนักลงทุน และสร้างบรรยากาศการลงทุนที่เสรีและยุติธรรม

เมื่อวันที่ ธันวาคม 2556 Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) และ Hong Kong Design Center ได้จัดการประชุม Business of Intellectual Property Asia Forum (BIP Asia Forum) ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ "IP: Driving the New Economy"  โดยนาย Leung Chun-ying ผู้บริหารสูงสุดของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าวว่า ฮ่องกงเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมสำหรับบริษัทฮ่องกงและบริษัทต่างชาติที่จะแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เเละทรัพย์สินทางปัญญา ปัจจุบัน บริษัทในจีนต่างมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและความต้องการในเรื่องสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้ทั้งจากความพยายามในการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศและการถ่ายทอดจากต่างประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการทำธุรกิจค้าขายลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศจีน

นาย Leung ยังได้กล่าวอีกด้วยว่า ฮ่องกงมีประสบการณ์สูงในเรื่องของการซื้อขายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ ทำให้ฮ่องกงกลายเป็นตลาดและศูนย์กลางการให้บริการของภูมิภาคสำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ อาทิ การซื้อขายลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ ใบอนุญาต การให้บริการด้านการออกแบบ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งยังได้กล่าวย้ำว่า รัฐบาลฮ่องกงได้ทำงานอย่างเต็มที่ในการที่จะรักษาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายและการเงินของฮ่องกงภายใต้หลักการ "หนึ่งประเทศ สองระบบ" โดยฮ่องกงยังเป็นตลาดที่เปิดกว้างและมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้สองภาษาและมีประสบการณ์ทางด้านลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาเป็นจำนวนมาก ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ทำให้ฮ่องกงได้รับการจัดอันดับทางด้านนวัตกรรมให้เป็นอันดับที่ ของเอเชียและอันดับที่ 7 ของโลก

นอกจากนี้ นาย Fred Lam กรรมการบริหารของ HKTDC ยังได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุม BIP Asia Forum ว่า ฮ่องกงเป็นหนึ่งในเมืองเศรษฐกิจการค้าและเป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลกมาเป็นเวลานาน ปัจจุบัน โดยที่จีนกำลังกลายเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญของโลก ฮ่องกงจึงกำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายลิขสิทธ์และทรัพย์สินทางปัญญาของภูมิภาคเอเชียในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ฮ่องกงได้เห็นความต้องการทรัพย์สินทางปัญญาที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน โดยในปี 2554 จำนวนการยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตรในจีนได้แซงหน้าสหรัฐอเมริกา ทำให้จีนกลายเป็นผู้นำระดับโลกในด้านจำนวนการยื่นคำร้องขอจดสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

          

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2556 รัฐบาลฮ่องกงได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการค้าทรัพย์สินทางปัญญา นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ฮ่องกงเป็นศูนย์กลางการค้าทรัพย์สินทางปัญญา โดยนาย Tian Lipu กรรมาธิการสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติของจีน (Commissioner of the State Intellectual Property Office) ได้กล่าวในพิธีเปิดการประชุม BIP Asia Forum ด้วยว่า เรื่องทรัพย์สินทางปัญญากำลังได้รับการยอมรับจากทั่วโลก จีนจึงควรจะต้องให้ความสำคัญกับภาคทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกำลังจะกลายเป็นเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรม รัฐบาลจีนอยู่ระหว่างการปฏิรูปและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ และรัฐบาลจีนจะร่วมมือกับฮ่องกงในเรื่องนี้ด้วย อนึ่ง นาย Wang Binying รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกยังได้กล่าวในการประชุมดังกล่าวอีกด้วยว่า ประเทศจีนจะมีบทบาทที่สำคัญในอนาคตในด้านนวัตกรรมและมาตรฐานทรัพย์สินทางปัญญาในระดับโลก

           

 

           

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน