ฮุยเรฮุย!!! กว่างซีเข็นธุรกิจหม่อนไหม ส่งเสริมรายได้เกษตรกร

7 Jan 2013

เว็บไซต์ข่าวกว่างซี : ห่วงโซ่อุตสาหกรรมหม่อนไหมของกว่างซีช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรท้องถิ่นรวมกว่า 5,000 ล้านหยวน จากการเปิดเผยของกรมวิทยาศาสตร์เขตฯ กว่างซีจ้วง

ปีที่แล้ว (ปี 55) กว่างซีเป็นมณฑลที่อยู่ภายใต้โครงการ National Sparking Plan Project (国家级星火计划重大项目) ซึ่งเป็นแผนงานกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจชนบทโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ทั้งนี้ กว่างซีได้อาศัยโครงการดังกล่าวในการผลักดันธุรกิจปลูกหม่อนเลี้่ยงไหม ทั้งในแง่ของการคัดเลือกสายพันธุ์ การแปรรูปรังไหมและเส้นไหม การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในเชิงบูรณาการ รวมถึงการขยายงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดังกล่าว

กว่างซีได้คัดเลือก 3 อำเภอ อันได้แก่ อำเภออี๋โจว (Yizhou County, 宜州县) อำเภอเซี่ยงโจว (Xiangzhou County, 象州县) และอำเภอเหิง (Heng County, 横县) เป็นฐานสาธิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมคุณภาพสูงภายใต้โครงการดังกล่าว รวมพื้นที่ 1,500 หมู่จีน (ราว 625 ไร่) มูลค่าการลงทุนประมาณ 120 ล้านหยวน

คาดหมายว่า โครงการนี้จะสามารถกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยตรง 1,170 ล้านหยวน และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านหยวน

โครงการ National Sparking Plan Project เป็นแผนงานพัฒนาอุตสาหกรรมโดดเด่นในท้องถิ่น โดยกว่างซีมีอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโคงการดังกล่าวหลายโครงการ ได้แก่ อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม อุตสาหกรรมแปรรูปแป้งสตาร์ชมันสำปะหลัง อุตสาหกรรรมการเลี้ยงและแปรรูปปลาหลัวเฟย (หรือปลานิล)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กว่างซีเร่งปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (17 ธันวาคม 2555)

7 ปีซ้อน กว่างซีรั้งตำแหน่ง ผู้นำการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของจีน (05 ตุลาคม 2555)

กว่างซีประสบความสำเร็จในการผลักดัน อุตสาหกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งของจีน (29 มิถุนายน 2555)

 

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน