อุตสาหกรรมทางทะเล กำลังกลายเป็นเสาเศรษฐกิจของเมืองชายฝั่งในกว่างซี

16 May 2014

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง : อุตสาหกรรมทางทะเล (Marine Economy) ของกว่างซีมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

สำนักบริหารสมุทรศาสตร์เขตฯ กว่างซีจ้วง (The Oceanic Administration of Guangxi, 广西海洋局) เปิดเผยว่า รายงานสถิติเศรษฐกิจทางทะเล (Marine Economy) เขตฯ กว่างซีจ้วง ประจำปี 2556

รายงานระบุว่า ปีที่ผ่านมา กว่างซีมีมูลค่าการผลิตในอุตสาหกรรมทางทะเล 89,900 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 18.1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของมูลค่า GDP ทั้งมณฑล

มูลค่าการผลิตข้างต้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.7 ของมูลค่าการผลิตของ 4 เมืองในเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ (นครหนานหนิง เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง) และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.6 ของมูลค่าการผลิตของ 3 เมืองเลียบชายฝั่งทะเลของมณฑล (เมืองเป๋ยไห่ เมืองชินโจว และเมืองฝางเฉิงก่าง)

หากวิเคราะห์ตามโครงสร้างอุตสาหกรรม (ขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ) พบว่า มูลค่าเพิ่มการผลิตในอุตสาหกรรมแต่ละขั้นเท่ากับ 15,400 / 37,700 และ 36,900 ล้านหยวน มูลค่าการผลิตคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.1 / 41.9 และ 41.0 ของมูลค่ารวมการผลิต

ตัวเลขในรายงานฯ สะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมทางทะเลของกว่างซีมีการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็ว มูลค่าเพิ่มการผลิตเท่ากับ 46,200 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 17.3 โดยธุรกิจประมงครองสัดส่วนสูงสุดด้วยมูลค่า 17,100 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.0

รองลงมา ได้แก่ ธุรกิจการขนส่งทะเล มีมูลค่าเพิ่มการผลิตเท่ากับ 11,100 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.0 และธุรกิจวิศวกรรมทางทะเล มีมูลค่าเพิ่มการผลิตเท่ากับ 10,700 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23.2

อีกหนึ่งสาขาที่มีความน่าสนใจ คือ ธุรกิจบริการด้านการศึกษาและวิจัยทางทะเล มีมูลค่าเพิ่มการผลิต 8,400 ล้านหยวน ขยายตัวร้อยละ 12

หากวิเคราะห์ตามเมือง พบว่า เมืองชินโจว (Qinzhou City, 钦州市) มีมูลค่าการผลิตสูงที่สุด ด้วยตัวเลข 33,600 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.4 ของมูลค่ารวมการผลิต

ขณะที่เมืองเป๋ยไห่ (Beihai City, 北海市) และเมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchengang City, 防城港市) มีมูลค่าการผลิตเท่ากับ 32,800 และ 23,400 ล้านหยวน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.5 และ 26.1 ของมูลค่ารวมการผลิต

BIC ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กว่างซี เป็นมณฑลหนึ่งเดียวทางภาคตะวันตกของประเทศจีนที่มีปัจจัยพร้อมด้านทำเลที่ตั้งติดชายฝั่งทะเล ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางการกว่างซีจึงได้กำหนดให้อุตสาหกรรมทางทะเลเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใหม่ (Emerging Industry) ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการลงทุนของมณฑล

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน