หากบริษัทมีการจ้างงานแรงงานใน ประเทศจีน ในกรณีพนักงานหญิงชาวจีนตั้งครรภ์

22 Apr 2014

1) จำนวนวันลาคลอดบุตร

1.1) กฎหมายว่าด้วยแรงงานจีน มาตราที่ 62 มีการกำหนด ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรไม่ต่ำกว่า 90 วัน (รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดตามกฎหมาย) หากเกิดการคลอดยาก เพิ่มวันลา 15 วัน หากคลอดบุตรมากกว่า 1 คน เพิ่มวันลา 15 วันต่อทุก 1 บุตร

1.2) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 คณะรัฐมนตรีจีนได้ปรับแก้ไขข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนวันลาคลอดบุตร โดยประกาศ ข้อกำหนดว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงฉบับพิเศษ ในมาตราที่ 7 มีการกำหนดว่า ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 98 วัน (รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดตามกฎหมาย) ในจำนวนวันลาดังกล่าวส่วนวันลาก่อนคลอดบุตร 15 วัน หากเกิดการคลอดยาก เพิ่มวันลา 15 วัน หากคลอดบุตรมากกว่า 1 คน เพิ่มวันลา 15 วันต่อทุก 1 บุตร

2) การจ่ายเงินเดือนในช่วงลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตร

เงินเดือนในช่วงลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตรเรียกว่า “เงินอุดหนุนการคลอดบุตร” ซึ่งเหมือนเงินเดือนในช่วงลูกจ้างหญิงทำงานปกติ ข้อกำหนดว่า ด้วยการคุ้มครองแรงงานหญิงฉบับพิเศษ มาตราที่ 8 มีการกำหนดว่า เงิน อุดหนุนการคลอดบุตรในช่วงลูกจ้างหญิงลาคลอดบุตร หากนายจ้างมีการจ่ายประกันสังคมคลอดบุตรให้ลูกจ้าง สำนักแรงงานและประกันสังคมในท้องถิ่นจะโอนเงินอุดหนุนการคลอดบุตรให้ลูกจ้าง (นายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินเดือนให้ลุกจ้างอีกแล้ว) หากนายจ้างไม่ได้จ่ายประกันสังคมคลอดบุตรให้ลูกจ้าง นายจ้างเป็นคนจ่ายเงินอุดหนุนการคลอดบุตรให้ลูกจ้าง ซึ่งค่าเงินอุดหนุนไม่ควรต่ำกว่าเงินเดือนของลูกจ้าง

หมายเหตุ

  1. เงินอุดหนุนการคลอดบุตรสามารถเลือกโอนให้บัญชีของลูกจ้างหรือนายจ้างได้
  2. เงินอุดหนุนการคลอดบุตรที่สำนักแรงงานและประกันสังคมโอนให้ = ฐานเงินเดือนของลูกจ้างหญิงในระบบประกันสังคม ÷ 30 x จำนวนวันลา
  3. เนื่องจากสำนักแรงงานและประกันสังคมจะโอนก้อนเงินอุดหนุนให้ลูกจ้างโดยครั้ง เดียว หลังจากลูกจ้างกลับมาทำงานจากการลาคลอดบุตร เพื่อแก้ปัญหาลูกจ้างไม่มีเงินเดือนใช้จ่ายในระยะเวลาลาคลอดบุตร ในการปฏิบัติบริษัทจีนส่วนใหญ่จะจ่ายเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ให้ลูกจ้างต่อเดือนก่อน จนถึงสำนักแรงงานและประกันสังคมโอนก้อนเงินอุดหนุนการคลอดบุตรเข้าบัญชีนาย จ้างแล้วค่อยคำนวณส่วนต่าง

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ กรุงปักกิ่ง

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน