หนานหนิงให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน หวังดึงดูดโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เข้าเงื่อนไข

10 Jan 2013

เว็บไซต์รวมข่าว เขตฯ กว่างซีจ้วง: หนานหนิงออกมาตรการล่าสุด ให้ส่วนลดค่าใช้ที่ดินแก่โครงการลงทุนขนาดใหญ่สูงสุด 40% โรงแรมสี่ดาว ศูนย์รวมแหล่งธุรกิจ เขตท่องเที่ยวเตรียมรับอานิสงค์

สำนักงานทรัพยากรที่ดิน นครหนานหนิง (Nanning Land Resources Bureau, 南宁市国土资源局) เผยว่า ประกาศว่าด้วยการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินแก่โครงการลงทุนธุรกิจการค้าและบริการประเภทส่งเสริม มีผลบังคับใช้แล้ว  

โครงการลงทุนที่จะเข้าร่วมต้องเป็นโครงการลงทุนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของนครหนานหนิง โดยต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลในอุตสาหกรรมดังกล่าวแล้ว จึงจะสามารถขอยื่นรับสิทธิได้

กลุ่มเป้าหมายของมาตรการดังกล่าว ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงแรมนานาชาติตั้งแต่สี่ดาวขึ้นไป เขตทิวทัศน์/แหล่งท่องเที่ยวมาตราฐานระดับชาติ 4A ขึ้นไป โครงการพัฒนาศูนย์รวมธุรกิจขนาดใหญ่ (Large Commercial Complex) และโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่เจ้าของโครงการใช้ประโยชน์เอง ซึ่งต้องมีพื้นที่ก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 100,000 ตร.ม.

ทางการจะให้สิทธิการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ที่ดินแก่โครงการที่ผ่านการอนุมัติ โดยระยะเวลาของสิทธิดังกล่าวมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งในช่วงการถือครองสิทธิเจ้าของโครงการไม่สามารถนำสิทธิดังกล่าวเปลี่ยนมือให้ผู้อื่น

สิทธิพิเศษดังกล่าวยังจะรวมถึงการให้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดิน ซึ่งเจ้าของโครงการลงทุนที่สนใจสามารถเลือกทำเลที่ดิน พร้อมแนบรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุน แผนการลงทุนและแผนการใช้ที่ดินให้แก่หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลเพื่อขออนุมัติ

เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลพิจารณาและอนุมัติแล้ว สำนักงานทรัพยากรที่ดินจะตั้งคณะกรรมการประเมินราคา เพื่อทำการประเมินราคาค่าธรรมเนียมที่ดินที่โครงการขอใช้

การทำงานของคณะกรรมการนี้จะอ้างอิงการประเมินราคาที่ดินจากหลักเกณฑ์และราคาประเมินที่ดินโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปเป็นหลัก ซึ่งราคาประเมินที่ดินที่โครงการขอใช้ประโยชน์จะได้รับส่วนลดร้อยละ 40 จากราคาประเมินกลาง

หากโครงการลงทุนดังกล่าวมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์และที่อยู่อาศัยเพื่อการขายอยู่ด้วย ค่าธรรมเนียมที่ดินในส่วนนี้จะไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิส่วนลดตามมาตรการนี้

อย่างไรก็ตาม ราคาประเมินที่ดินที่คณะกรรมการประเมินกำหนด (หักส่วนลดแล้ว) จะต้องไม่ต่ำกว่าราคาประเมินขั้นต่ำของทางการ โดยหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินที่ดินโครงการและราคาประเมินขั้นต่ำของทางการ

ตามประกาศฉบับนี้ หน่วยงานรัฐจะเข้าไปกำกับและควบคุมการก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง หากตรวจพบการก่อสร้างผิดไปจากแบบและไม่สอดคล้องกับแผนที่อนุมัติ ทางการมีอำนาจสั่งให้หยุดการก่อสร้างและแก้ไขให้เป็นไปตามแผนเดิม

หากเจ้าของโครงการไม่ทำการแก้ไขตามคำสั่งของทางการ สิทธิพิเศษที่โครงการได้รับจะถูกยกเลิก และจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ที่ดินส่วนต่างจากราคาประเมินตลาดและต้องชำระค่าปรับการผิดสัญญา

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


ข่าวยอดนิยม

อ่านข่าวอื่น

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน